Szybko rośnie przestępczość gospodarcza

Szybko rośnie przestępczość gospodarcza

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bernard Madoff, jeden z najpopularniejszych przestępców gospodarczych Bloomberg
Polska cywilizuje się niestety, także w dziedzinie kryminalnej. Pod względem profilu przestępczości  gospodarczej zbliżamy się do świata, natomiast oddalamy od Europy Środkowo-Wschodniej.

Aż 34 proc. firm na świecie padło w ciągu ostatniego roku ofiarą przestępstw gospodarczych. To znaczy, że odsetek poszkodowanych firm zwiększył się o 5 punktów procentowych w porównaniu ze skalą tego procederu dwa lata temu ? wynika z raportu, który przygotowała firma doradcza PwC (wcześniej PricewaterhouseCoopers). Przyczyn wzrostu eksperci z PwC upatrują w kryzysie ekonomicznym oraz w związanych z nim spowolnieniem gospodarczym i redukcjach etatów ?  są to zjawiska stawiające ludzi pod presją i rodzące różne pokusy nadużyć. A także w małej efektywności mechanizmów, które służą do zapobiegania i wykrywania tego typu przestępczości. 13 proc. badanych przedsiębiorstw wskazało, że na skutek działań przestępczych ich straty przekroczyły 5 mln dolarów.

W Polsce sytuacja pod tym względem jest jeszcze gorsza niż średnia światowa. Ofiarą przestępstw ekonomicznych padło nad Wisłą aż 39 proc. firm ? w porównaniu do 30 proc. w 2009 roku. Jednocześnie Polska na swój sposób 'cywilizuje się' (choć trudno powiedzieć, czy można się z tego cieszyć). ? Polska zbliża się pod względem profilu przestępczości gospodarczej do świata, natomiast oddala od Europy Środkowo-Wschodniej ? uważa Dariusz Cypcer, dyrektor w zespole Usług Forensic PwC. Najczęściej wskazywane przez polskie spółki przestępstwa to: sprzeniewierzenie aktywów (61 proc. wskazań w grupie poszkodowanych firm), ataki cyberprzestępców (26 proc.), korupcja i przekupstwo (26 proc.), kradzież własności intelektualnej (23 proc.), manipulacje księgowe (23 proc.) oraz oszustwa podatkowe (16 proc.).

Według badania, sprawcy najczęściej pochodzą spoza firmy (58 proc.). Spośród pracowników najczęściej dopuszczają się ich osoby należące do kadry kierowniczej ? typowy wewnętrzny sprawca przestępstwa gospodarczego to mężczyzna w wieku 31-40 lat o stażu w firmie 3-5 lat, z wyższym wykształceniem. ?Im wyżej w hierarchii organizacji jest osoba popełniająca przestępstwo, tym przestępstwo ma większy zasięg i powoduje większe straty ? konkluduje Cypcer.

W badaniu wzięło udział 3877 firm z 78 krajów świata. Z Polski przebadano 79 firm.

+
 0

Czytaj także