Inflacja nadal wysoko

Inflacja nadal wysoko

Dodano:   /  Zmieniono: 
<div> Po wyłączeniu cen żywności i energii wzrost cen w czerwcu utrzymywał się na poziomie 2,3 proc. Tak przynajmniej wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.</div> <div> &nbsp;</div>
Jak podaje NBP, w czerwcu wzrosły dwie miary inflacji bazowej. Dwie kolejne zaś pozostały bez zmian w stosunku do maja. 
 
Z wyliczeń banku centralnego wynika, że po wyłączeniu cen administrowanych, czyli pozostających pod kontrolą państwa, inflacja wyniosła 3,8 proc. wobec 3 proc. w maju i 3,5 proc. w kwietniu. W stosunku do maja wzrosła też tzw. średnia obcięta, która eliminuje z wyliczeń 15 artykułów, których ceny wzrosły najbardziej, i 15 artykułów, których ceny wzrosły najmniej. W maju wynosiła ona 3,9 proc., w czerwcu ? 4 proc.
 
Nie zmienił się natomiast wzrost cen po wyłączeniu żywności oraz energii (2,3 proc.) oraz inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych (3,3 proc.). 
 
Z danych GUS wynika, że w czerwcu inflacja wyniosła 4,3 proc. wobec 3,6 proc. w maju.
 
Jak podkreśla NBP w komunikacie, o ile liczona przez GUS inflacja konsumencka pokazuje, o ile w danym miesiącu wzrosły ceny, o tyle liczona przez bank centralny inflacja bazowa pozwala lepiej identyfikować jej źródła oraz trafniej prognozować jej przyszłe tendencje.
 
 0

Czytaj także