Uniwersalne wartości, czyli chwila refleksji z historią w tle

Uniwersalne wartości, czyli chwila refleksji z historią w tle

Dodano:   /  Zmieniono: 

XXXI Światowe Dni Młodzieży w Krakowie rozpoczną się niebawem. Towarzyszące im liczne wydarzenia to czas duchowego rozwoju oraz integracji młodzieży z całego świata. W tym roku myślą przewodnią wydarzenia są słowa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Do tego przesłania silnie nawiązuje wystawa „Bogactwo ubóstwa. Święte kobiety Polski i Węgier w średniowieczu” zorganizowana w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, którą można odwiedzić od 18 lipca do 14 października 2016 r. w Klasztorze Franciszkanów w Krakowie.

Średniowieczna lekcja ubóstwa

Projekt ma na celu przedstawienie wspólnej historii węgiersko-polskiej w wiekach średnich oraz przybliżenie niezwykłych życiorysów bohaterek pochodzących z największych ówczesnych dynastii królewskich. Ekspozycja, wykorzystująca plastyczne i narracyjne środki wyrazu, skłania do refleksji nad ubóstwem, jej duchowym celem oraz wyborem tej ścieżki doskonalenia. Kobiety zostały ukazane w kontekście cnót ewangelicznych ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa wypływającego z wyrzeczenia się dóbr materialnych. Sylwetki bohaterek, rozważane w kontekście XXXI Światowych Dni Młodzieży, mogą stać się inspiracją do refleksji nad znaczeniem tych wartości w życiu młodzieży. Uniwersalne przesłanie wystawy jest bliskie wielu młodym ludziom, którzy chcą kierować się ideałami miłosierdzia. Zaduma nad życiem średniowiecznych świętych pozwoli im przeżyć ten niezwykły czas w jeszcze bardziej wartościowy i skłaniający do rozmyślań sposób.

Węgiersko-polskie świadectwa niezwykłych kobiet

Bohaterki ekspozycji, pochodzenia dynastycznego z Polski i Węgier, dobrowolnie zrezygnowały z dostatniego życia. Ich historie są naprawdę wyjątkowe. Królowa Polski, święta Jadwiga Andegaweńska, jest przykładem mądrości. Monarchini z wielkim poświęceniem troszczyła się o sprawy królestwa, Kościoła i społeczeństwa, a wobec poddanych zawsze była sprawiedliwa. Pełna pokory była postawa kolejnej świętej, Jadwigi Śląskiej. Księżna godnie znosiła przeciwności losu, a zasłynęła ze swojego sposobu życia, pełnego modlitwy i praktyk ascetycznych. Czyny Elżbiety Węgierskiej świadczyły o jej miłosierdziu, a święta przeszła do historii jako „matka ubogich”. Błogosławiona Salomea była przykładem cnoty posłuszeństwa. Niezwykłą cierpliwością odznaczała się święta Kinga, natomiast jej siostra święta Jolenta swoim życiem świadczyła o wielkiej miłości nie tylko do rodziny, ale także Boga i ludzi. Ostatnia z kobiet, Agnieszka Czeska, zrezygnowała z dóbr materialnych i w swym życiu kierowała się cnotą ubóstwa. Wystawa pokazuje, że dziedzictwo religijnych kobiet jest wciąż żywe, a wartości, którymi się kierowały aktualne.

Otwarcie wystawy

Sylwetki kobiet oprócz ponadczasowych wartości, przypominają nam także jak mocne i długowieczne są więzi pomiędzy naszymi narodami. Tło historyczne pełni ważną funkcję w percepcji wystawy, dlatego też podczas oficjalnego otwarcia ekspozycji obecni będą zarówno goście z obu krajów. Inauguracja odbędzie się 18 lipca w Klasztorze Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu przy placu Wszystkich Świętych 5 w Krakowie. W wernisażu wezmą udział m.in. Metropolita Krakowski kardynał prezbiter Stanisław Dziwisz, węgierski sekretarz stanu ds. wiary, mniejszości i społeczeństwa obywatelskiego Miklós Soltész, Konsul Generalna Republiki Węgierskiej w Krakowie dr hab. Adrienne Körmendy, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie dr János Tischler i prodziekan ds. ogólnych Wydziału Historycznego UJ Stanisław Sroka. Ekspozycję, przygotowaną także w języku angielskim, będzie można oglądać od 19 lipca do 14 października 2016 roku. Jest to jedno z wielu wydarzeń organizowanych w ramach trwającego od maja 2016 Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. Organizatorami wystawy są Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Katolicki im. Pétera Pázmánya w Piliscsaba, Klasztor Franciszkanów w Krakowie i Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, partnerem zaś Węgierski Instytut Kultury w Warszawie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP, TVP Kultura i Polskie Radio. Ekspozycja jest organizowana dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier oraz Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Informacje o innych inicjatywach planowanych w ramach Roku Kultury Węgierskiej w Polsce, można znaleźć na stronie www.kulturawęgierska.pl.

 

 


Do pobrania

Tablica Bogactwo ubóstwa.Tablica Bogactwo ubóstwaPlakat Bogactwo ubóstwaRKW_logo
Źródło: InfoWire.pl / Węgierski Instytut Kultury

Czytaj także