Whistleblowing Summit – konferencja o rewolucji w ochronie sygnalistów

Whistleblowing Summit – konferencja o rewolucji w ochronie sygnalistów

WHISTLEBLOWING SUMMIT 2020 (konferencja online) o skutecznym i bezpiecznym zarządzaniu informacją istotną dla firmy
WHISTLEBLOWING SUMMIT 2020 (konferencja online) o skutecznym i bezpiecznym zarządzaniu informacją istotną dla firmy
Do końca 2021 r. wszystkie publiczne podmioty prawne oraz prywatne firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników będą zobowiązane pod groźbą sankcji do wdrożenia wymogów dyrektywy unijnej określającej szereg obowiązków w zakresie ochrony sygnalistów. Już 8 października 2020 r. startuje konferencja online, która w tak kompleksowy i praktyczny sposób przedstawia zagadnienie whistleblowingu. Tygodnik „WPROST” jest patronem medialnym wydarzenia.

Dyrektywa UE dotycząca ochrony sygnalistów może przynieść znacznie dalej idące skutki prawne i społeczne niż RODO, a czasu na efektywne wdrożenie jej wymogów przez obowiązane organizacje jest coraz mniej. Podmioty publiczne oraz przedsiębiorcy, których obejmą nowe regulacje, powinni już w tym momencie podejmować pierwsze kroki w celu dokonania przeglądu i ewentualnej rozbudowy istniejących polityk i procedur, kształtowania świadomości prawnej i etycznej pracowników, a także zaopatrzenia organizacji we właściwe narzędzia i rozwiązania techniczne.

Zdecydowaliśmy się wspólnie zorganizować Whistleblowing Summit, ponieważ jesteśmy świadomi jak ważne – z perspektywy bezpieczeństwa i doskonalenia organizacji, a zatem systemowego, kompleksowego podejścia do nowych przepisów - jest zagadnienie ochrony sygnalistów oraz jak niewielka jest wciąż w tym obszarze wiedza zarówno w organizacjach z sektora publicznego, jak i prywatnego – mówią Rafał Hryniewicz, Prezes Zarządu E-nform Sp. z o.o. oraz Jarosław Kamiński, adwokat, Associate Partner w Rödl & Partner.

Skuteczna implementacja systemu ochrony sygnalistów, przynosząca istotne korzyści organizacjom (m.in. bezpieczeństwo, stabilny rozwój), a nie ryzyka (m.in. sankcje, utrata wizerunku) to proces złożony, wymagający od każdego podmiotu zaangażowania oraz świadomego i konsekwentnego działania już od etapu planowania. Konferencja WHISTLEBLOWING SUMMIT jest odpowiedzią na te potrzeby. To wyjątkowe pod względem merytorycznym i praktycznym wydarzenie, które w tak dogłębny i rzetelny sposób przedstawia najistotniejsze aspekty whistleblowingu (zgłaszanie nadużyć przez sygnalistów).

Wydarzenie skierowane jest do osób zarządzających, specjalistów ds. HR, IOD-ów, audytorów wewnętrznych, specjalistów ds. compliance, a także poszukujących użytecznej wiedzy o skutecznym wdrożeniu i utrzymaniu systemu dla sygnalistów, zapewniającemu szeroko pojęte bezpieczeństwo organizacji, jej doskonalenie oraz bezpieczeństwo i komfort funkcjonowania sygnalistów.

W trakcie WHISTLEBLOWING SUMMIT poruszane będą zagadnienia z obszaru prawa, technologii, psychologii, zarządzania, w tym m.in. dotyczące bezpieczeństwa systemów whistlebowingowych oraz przetwarzania danych osobowych w tych systemach. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się uznani w branży prelegenci.

To unikatowe wydarzenie pod względem organizacyjnym. Technologia połączy ponad 20 ekspertów z uczestnikami, którzy będą mieli możliwość ciągłej interakcji z prelegentami nadającymi z warszawskiego studia nagrań. W odpowiedzi na zmieniające się warunki sanitarne, by spełnić wymogi bezpieczeństwa, konferencja odbędzie się online.

Strona wydarzenia: https://www.whistleblowingsummit.pl/.
Tygodnik „WPROST” jest patronem medialnym wydarzenia.
Organizatorami wydarzenia są E-nform oraz Rödl & Partner.
 0

Czytaj także