Jak będzie wyglądało dzieło upamiętniające Fahrenheita na Politechnice Gdańskiej

Jak będzie wyglądało dzieło upamiętniające Fahrenheita na Politechnice Gdańskiej

Dodano:   /  Zmieniono: 

Pięć koncepcji nadeszło na konkurs ogłoszony przez Politechnikę Gdańską. Konkurs dotyczył wykonania oryginalnego projektu dzieła plastycznego upamiętniającego dokonania Daniela Gabriela Fahrenheita, które ma zdobić jeden z politechnicznych dziedzińców. Proponowana forma plastyczna: relief, płaskorzeźba lub instalacja artystyczna.

Zwycięzcę poznamy w czwartek, 29 listopada 2012 o godz. 11. Ogłoszenie wyników i rozkodowanie numerów prac odbędzie się na Dziedzińcu im. Jana Heweliusza. Tam również będzie można obejrzeć wszystkie nadesłane projekty.

W regulaminie zapisano m.in., że projekt ma być współczesnym komentarzem do dzieła wybitnego uczonego, a swoją oryginalnością ma nadać nowy charakter dziedzińcowi. Artyści musieli wziąć pod uwagę zabytkową elewację skontrastowaną z istniejącym, nowoczesnym zadaszeniem. Warunkiem koniecznym było wykorzystanie w projekcie podobizny Fahrenheita na podstawie wizerunku wirtualnego opracowanego przez zespół naukowy z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Sposób i forma użycia wizerunku jest autonomiczną decyzją autora projektu. Ma on prawo zaproponować niekonwencjonalne rozwiązanie.

Nagrodą w konkursie jest 7 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w trybie z wolnej ręki. Dzieło ma powstać do końca września 2013, kosztować nie więcej niż 150 tys. zł. Kwota obejmuje również wynagrodzenie twórcy/twórców za przeniesienie własności dzieła i autorskich praw majątkowych.

 Mecenasem konkursu jest Bank Zachodni WBK.

 

 Skład Sądu Konkursowego

1) prof. dr hab. Józef Sienkiewicz, prof. zw. Politechniki Gdańskiej, prorektor ds. nauki, przewodniczący Sądu Konkursowego

2) dr hab. art. mal. Jan Buczkowski, prof. nadzw. Politechniki

Gdańskiej, prodziekan ds. twórczości Wydziału Architektury

3) prof. Andrzej Januszajtis, pasjonat i znawca dziejów Gdańska

4) prof. art. rzeźb. Katarzyna Józefowicz, dziekan Wydziału Rzeźby

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

5) Adam Koperkiewicz, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska

6) dr hab. art. mal. Krzysztof Wróblewski, adiunkt w Katedrze Sztuk

Wizualnych Wydziału Architektury PG, sędzia referent.

7) Katarzyna Michałowska, dyrektor I oddziału Banku Zachodniego WBK w Gdańsku

Źródło: Politechnika Gdańska;
dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także