W środę poznamy nominacje do Konwentu Politechniki Gdańskiej

W środę poznamy nominacje do Konwentu Politechniki Gdańskiej

Dodano:   /  Zmieniono: 

Ponad 30 specjalistów, reprezentujących różne branże i urzędy, skupionych w Konwencie Politechniki Gdańskiej doradzać będzie, jak najlepiej kształtować rozwój naszej uczelni w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym.

Nominowanych do konwentu poznamy w środę podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej. Zapraszamy 12 grudnia o godz. 13.15 do Auli w Gmachu Głównym.

  Utworzyliśmy konwent, gdyż zależy nam, by oferta edukacyjna i badawcza uczelni uwzględniała potrzeby pracodawców mówi prof. Henryk Krawczyk, rektor PG, inicjator powołania konwentu. Chcemy, by nasi absolwenci byli konkurencyjni na rynku pracy, a wypracowane innowacje wdrażane i sprzedawane. Liczę, że Konwent Politechniki Gdańskiej stanie się pomostem między uczelnią a otoczeniem gospodarczym. Zależy nam także na ścisłej współpracy z władzami samorządowymi i państwowymi.

Ze zdaniem JM Rektora zgadza się prof. Edmund Wittbrodt, senator RP, jeden z reprezentantów Konwentu Politechniki Gdańskiej. 

Konwent jest potrzebny, a wręcz kluczowy dla każdej uczelni, która chce rozwijać się efektywnie. Doświadczenie funkcjonowania konwentu przenosimy na rodzimy grunt z uczelni Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych podkreśla prof. Edmund Wittbrodt, senator RP, kierownik Katedry Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym PG.

Istotą jego działania jest łączenie środowisk biznesowych, przedsiębiorców i samorządów lokalnych z uczelnią. To ciało złożone z wybitnych specjalistów, które dyskutuje o tym, jaką rolę powinna pełnić uczelnia i jakie kompetencje powinni mieć absolwenci Politechniki Gdańskiej dodaje prof. Edmund Wittbrodt.

Rektor PG zaznacza, iż do przedyskutowania jest wiele zagadnień w obrębie szkolnictwa wyższego, a w szczególności relacje: biznes nauka oraz samorząd edukacja.

Na forum konwentu chcielibyśmy przeanalizować sytuację uczelni m.in. w kontekście: barier przedsiębiorczości, trudności komercjalizacji badań, wysokiego ryzyka realizacji ambitnych przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz istniejących ograniczeń instytucjonalnych i prawnych wylicza prof. Henryk Krawczyk. Ważką kwestią są także konsekwencje nadciągającego niżu demograficznego.

Uchwałę o utworzeniu konwentu Senat PG zatwierdził 21 listopada 2012. Spotkania konwentu odbywać się będą co najmniej dwa razy w roku. W zależności od okoliczności przewodniczący konwentu może wyznaczyć zjazd w trybie nadzwyczajnym, zaś rektor w trybie uroczystym.

Warto podkreślić, że oprócz wręczenia nominacji członkom konwentu, podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej pracownicy naszej uczelni otrzymają wyróżnienia, nagrody i medale.

 Program uroczystego Senatu Politechniki Gdańskiej

*Gaudeamus Igitur Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej

*Wystąpienie JM Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr. hab. inż. Henryka Krawczyka

*Wręczenie odznaczeń: Medali za Długoletnią Służbę, Złotego Krzyża za Zasługi

*Wręczenie Medali za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej

*Wręczenie Nagród I stopnia JM Rektora Politechniki Gdańskiej

*Wręczenie nominacji członkom Konwentu Politechniki Gdańskiej

*Wystąpienia gości

*Gaude Mater Polonia Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej

Źródło: Politechnika Gdańska;
dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także