Godło Dobry produkt 2012 dla ubezpieczeń mieszkaniowych Warty

Godło Dobry produkt 2012 dla ubezpieczeń mieszkaniowych Warty

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl / Źródło: InfoWire.pl

Ubezpieczania mieszkaniowe Warty zdobyły tytuł Dobry Produkt 2012 - Wybór Konsumentów. Nagroda jest efektem Ogólnopolskiego Badania Postaw i Preferencji Konsumenckich, w którym osoby pytane o najlepsze produkty w kategorii Ubezpieczenia domu i mieszkania najczęściej wskazywały ofertę Warty.

Ogólnopolskie Badanie Postaw i Preferencji Konsumenckich Dobry Produkt 2012" zostało zrealizowane przez redakcję Forum Biznesu - dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. Patronat i opiekę merytoryczną nad badaniem objął Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Badanie zostało zrealizowane na próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). Respondenci odpowiadali na pytanie: które marki produktów uważają za najlepsze w danej kategorii. Produkty o najwyższej liczbie wskazań otrzymały tytuł Dobry Produkt 2012 - Wybór Konsumentów".

W kategorii Ubezpieczenia domu i mieszkania najwyższą liczbę wskazań uzyskała oferta Warty.

Oferta ubezpieczeń mieszkaniowych Warty opiera się na dwóch produktach: Warta Dom+ oraz Warta Dom Komfort+

Warta Dom + gwarantuje ochronę przed skutkami działania 19 żywiołów z możliwością rozszerzenia umowy o opcję kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Warta Dom Komfort+ to propozycja dla osób które są zainteresowane jak najszerszym zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczeniem można objąć nieruchomość już na etapie budowy. Największym atutem WDK+ jest możliwość ubezpieczenia mieszkania lub domu z całym jego wyposażeniem na zasadzie all risks. Formuła ta oznacza przyjęcie odpowiedzialności przez Wartę za wszystkie zdarzenia powodujące szkodę, poza przypadkami wyraźnie określonymi w katalogu wyłączeń. Takie rozwiązanie sprawia, że ochrona jest bardzo szeroka, a warunki ubezpieczenia przejrzyste i czytelne. Ochroną można objąć nie tylko dom i to co w nim się znajduje, ale także mienie poza murami domu - basen w ogrodzie, siłowniki bram, wideodomofon itp.

Do obu produktów Warta dołącza bezpłatnie bardzo bogaty pakiet usług Home assistance.

Źródło: Grupa WARTA;
dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także