ATLAS członkiem Global Compact

ATLAS członkiem Global Compact

Dodano:   /  Zmieniono: 

ATLAS został przyjęty do Global Compact największej światowej inicjatywy na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej, działającej pod egidą ONZ. To kolejna aktywność spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju (w minionym roku firma znalazła się w Koalicji na rzecz odpowiedzialnego biznesu oraz uzyskała Certyfikat OECD). Czym jest Global Compact?

Projekt Global Compact, prowadzony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, to inicjatywa na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju. Jest największym na świecie projektem tego typu. Program powstał z inspiracji Sekretarza Generalnego ONZ Kofiego Annana i do chwili obecnej przystąpiło do niego ponad dziesięć tysięcy członków ze 135 krajów. Global Compact działa w kręgach biznesowych na rzecz dziesięciu podstawowych zasad z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz promował społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W Polsce koordynacją Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact zajmuje się Biuro Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

ATLAS podziela przekonanie, że praktyki biznesowe, zakorzenione w uniwersalnych zasadach, przyczyniają się do tworzenia bardziej stabilnego, sprawiedliwego i zintegrowanego rynku światowego podkreśla Jacek Michalak, wiceprezes GRUPY ATLAS. Działania, które promuje Global Compact pomagają budować społeczeństwa, które cieszą się dobrobytem i rozwijają się.

W Polsce do inicjatywy Global Compact należą 72 różne organizacje i firmy. Między innymi: Proxima, Barlinek, Enea, Grupa Lotos, Orange Polska, PKN Orlen oraz ATLAS.

Źródło: ATLAS;
dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także