Zarząd Energa-Obrót SA III kadencji

Zarząd Energa-Obrót SA III kadencji

Dodano:   /  Zmieniono: 

Rada Nadzorcza spółki Energa-Obrót SA zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na wybór składu Zarządu spółki.

Postępowanie Rady Nadzorczej spółki obejmowało ocenę wizji rozwoju w kontekście prognozowanych zmian na rynku energetycznym. Rada oceniała zdolność kandydatów do efektywnego wpływu na wzrost wartości spółki, przeprowadzone zostały rozmowy konkursowe z kandydatami na temat planów rozwoju działalności w zakresie obrotu energią elektryczną.

W wyniku postępowania konkursowego, Rada Nadzorcza, na posiedzeniu 15 stycznia 2013 r., powierzyła zarządzanie spółką osobom, które aktualnie sprawują funkcje członków Zarządu.

Zarząd spółki ENERGA-Obrót SA III kadencji:

  • Leszek Nowak, obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu
  • Ireneusz Kulka, Wiceprezes Zarządu
  • Marcin Ludwicki, Wiceprezes Zarządu
  • Krzysztof Rogaliński, Wiceprezes Zarządu.

Kolejna kadencja zarządu spółki ENERGA-Obrót SA rozpocznie się w dniu posiedzenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdania finansowe spółki za rok 2012.   

Źródło: Grupa ENERGA;
dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także