Nowe produkty MINI-LINK dla małych komórek

Nowe produkty MINI-LINK dla małych komórek

Dodano:   /  Zmieniono: 
  • Rozszerzone funkcje zapewniają operatorom większą elastyczność we wdrażaniu produktów MINI-LINK jako rozwiązania do transmisji typu backhaul dla małych komórek, co zapewnia wysoką wydajność sieci.
  • Wydajność rozwiązań MINI-LINK została udowodniona dla zastosowań w warunkach braku widoczności między antenami.
  • Nowe dodatki do oferty MINI-LINK zawierają szereg produktów typu backhaul opartych na protokole IP, aby zaspokoić potrzeby związane z rozwojem szerokopasmowych sieci mobilnych.

Zapewnienie niezawodnego działania sieci w gęstych środowiskach miejskich to prawdziwe wyzwanie. Duża liczba budynków i innych przeszkód utrudnia położenie kabli i komplikuje połączenia bezprzewodowe, które zazwyczaj opierają się na transmisji mikrofalowej wykorzystującej propagację w linii widoczności (line-of-sight LOS). Oznacza to, że pomiędzy antenami nie może być budynków, drzew ani pagórków.

Aby rozwiązać ten problem, firma Ericsson wprowadziła produkty MINI-LINK, które w tradycyjnych pasmach częstotliwości mogą wydajnie funkcjonować w warunkach braku widoczności między antenami (NLOS). Ponadto Ericsson wprowadził produkty MINI-LINK dla małych komórek, w tym MINI-LINK 3060, który został zaprezentowany na Światowym Kongresie Technologii Mobilnych w 2012 roku.  

Tradycyjne produkty NLOS działają w paśmie poniżej 6 GHz, wykorzystując technologię OFDM do rozwiązania problemu błędów odbicia powiedział Ola Gustafsson, szef działu łączy mikrofalowych i mobilnych typu backhaul w firmie Ericsson. Problem w tym, że dostępne częstotliwości poniżej 6 GHz są bardzo ograniczone i byłyby niewystarczające dla sieci typu backhaul dla małych komórek. Firma udowodniła obecnie drogą szczegółowych badań, że produkty MINI-LINK działające w częstotliwościach 2360GHz zapewniają wyższą przepustowość i większą stabilność w porównaniu z systemami działającymi w paśmie poniżej 6 GHz, również w warunkach braku widoczności między antenami. Rozszerza to możliwości wdrażania produktów MINI-LINK jako rozwiązania do transmisji typu backhaul dla małych komórek, co pozwala na zwiększenie sieci.

Produkty MINI-LINK zostały opracowane z myślą o punktach oddalonych od siebie o kilka kilometrów. Zapewniają one wysokie korzyści systemowe i bardzo wydajne korektory. Przy małych odległościach dyfrakcja i odbicia powodowane przez otoczenie mogą natomiast zostać wykorzystane do pokonania przeszkód pomiędzy węzłami w warstwie makro, które są często umieszczane na szczycie wysokich budynków, a małymi komórkami na poziomie ulicy. Dzięki takiemu podejściu przepustowość jest bardzo wysoka i stabilna, co ma istotne znaczenie dla transmisji typu backhaul w sieciach mobilnych.

Ericsson wprowadził również szereg produktów typu backhaul opartych na protokołach IP, aby zaspokoić potrzeby związane z rozwojem mobilnych sieci szerokopasmowych i wprowadzić w życie swoją wizję sieci 4G IP. Produkty te rozszerzą ofertę MINI-LINK o obsługę IP/MPLS (multiprotocol label switching) dla transmisji typu backhaul opartej na połączeniach światłowodowych i/lub mikrofalowych, a także o innowacyjne rozwiązania w paśmie 60 GHz dla wdrożeń w małych komórkach oraz rozszerzone rozwiązanie Gbps w paśmie E. Oferta MINI-LINK LH została również rozszerzona o kompaktowe rozwiązanie do ekonomicznej migracji na rozwiązania pakietowe i modułowe.

Oprócz pomocy operatorom w stworzeniu sieci opartych w całości na protokole IP, nowe produkty zapewniają zalety takie jak duże korzyści systemowe w zakresie zwiększonej wydajności, wydajności spektrum, rozwiązań do synchronizacji, kompleksowe wsparcie w ramach gwarantowanej jakości (QoS) oraz zintegrowana agregacja zarówno dla ruchu w technologii TWDM, jak i ruchu pakietowego.

Nowe produkty to:

MINI-LINK SP 415 i 420 węzły agregacji pakietów dla sieci L3 VPN opartych na IP/MPLS,

MINI-LINK PT 3060 węzeł mikrofalowy zoptymalizowany pod kątem wdrożeń w małych komórkach (60 GHz),                                                                                                                        

MINI-LINK PT 6020 węzeł mikrofalowy 1Gbps (w jednej częstotliwości nośnej 250MHz) w paśmie E (7080 GHz),

MINI-LINK LH Compact rozwiązanie mikrofalowe do transmisji long-haul z wykorzystaniem dotychczasowych szaf stelażowych.

O firmie Ericsson 

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zróżnoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40 procent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzystają ponad 2 miliardy abonentów.

Działamy w 180 krajach i zatrudniamy przeszło 100 000 pracowników. Forma Ericsson założona w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Źródło: Ericsson Sp. z o.o.;
dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także