Poszerzony skład Zarządu ING Banku Śląskiego

Poszerzony skład Zarządu ING Banku Śląskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego, 7 marca br., powołała Joannę Erdman na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego Pion Klientów Strategicznych oraz Pion Rynków Finansowych. Nową funkcję obejmie 1 kwietnia br.

Witamy Joannę Erdman w Zarządzie ING Banku Śląskiego. Joanna jest związana z bankiem od 1996 roku. W tym czasie przeszła wiele etapów  kariery zawodowej zaczynając od stanowiska doradcy klienta po zarządzanie całym Pionem Klientów Strategicznych. Jestem przekonana, że w nowej roli  z sukcesem wykorzysta swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności menedżerskie zdobyte w banku   powiedziała Małgorzata Kołakowska, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Joanna Erdman, jako Wiceprezes ING Banku Śląskiego będzie odpowiadać za Pion Klientów Strategicznych oraz Pion Rynków Finansowych. Dotychczas ten obszar był nadzorowany przez Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego. Zakres odpowiedzialności pozostałych członków Zarządu nie ulega zmianie.

Joanna Erdman jest związana z ING od 1996 r., kiedy rozpoczęła pracę w części korporacyjnej oddziału ING Bank N.V. z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, w latach 1995-1996, pracowała w dziale Marketingu  Banku Pekao SA. W latach 2001 - 2007 pełniła funkcję Dyrektora Centrum Klientów Strategicznych w Pionie Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego. W 2007 roku objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Strategicznych, z którego w 2010 roku awansowała na Dyrektora Banku nadzorującego cały Pion Klientów Strategicznych. 

Joanna Erdman ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Finanse i Statystyka w 1995 roku.

Źródło: ING BANK ŚLĄSKI S.A.;
dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także