Polityka prorodzinna potrzebuje zmian systemowych

Polityka prorodzinna potrzebuje zmian systemowych

Dodano:   /  Zmieniono: 

Na kosmetyczne zmiany polityki prorodzinnej jest już za późno. Polska potrzebuje zmian systemowych, by jak najmniej odczuła skutki depopulacji. To od rodzin, a nie od polityków zależy jak bardzo Polska odczuje konsekwencje kryzysu demograficznego. Już 20 kwietnia - podczas Kongresu Polskiej Rodziny - zostanie zaprezentowany obywatelski projekt ustawy całkowicie zmieniający obecny obraz polityki prorodzinnej w naszym kraju.

Polska potrzebuje zmiany! Znaczenie silnej rodziny dla kształtowania zdrowego ładu kulturowego, społecznego i ekonomicznego powinno być bezwzględnie uznane i zaakceptowane deklarują organizatorzy Kongresu Polskiej Rodziny, który 20 kwietnia odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Rodziny są źródłem trwałości społecznej i gwarancją społeczeństwa naprawdę wolnego. Niestetypo 1989 roku nie doczekaliśmy się systemowych rozwiązań dotyczących wsparcia rodziny. Mimo konstytucyjnej gwarancji ochrony tej prestiżowej instytucji, cały czas mamy do czynienia z brakiem kompleksowej polityki prorodzinnej.   Szkoda, że politycy nie rozumieją, ze rodzina jest podstawą rozwoju polskiego państwa.  Doskonale obrazują to liczby. Dziś zasiłek porodowy wynosi 1000 zł, natomiast pogrzebowy 4000 zł wyjaśnia Jacek Sapa, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, i dodaje - Hasła dotyczące zatroskania kwestiami demograficznymi nadal nie znajdują pokrycia w decyzjach rządzących.

Efektem dyskusji i prac podczas kwietniowego kongresu, będzie opracowanie całościowego programu polityki prorodzinnej wraz z propozycją praktycznych rozwiązań, służących jej wprowadzeniu w życie. Aby nie skończyć wyłącznie na dyskusji, jako finał kongresu proponujemy opracowanie spójnej, pełnej i długofalowej polityki prorodzinnej, której emanacją będzie obywatelski projekt ustawy wyjaśnia Ireneusz Jabłoński, ekonomista z Centrum im. Adama Smitha.

Można zatem zaryzykować tezę, że po ponad 20 latach od wprowadzenia zmian ustrojowych w Polsce   zmianę systemu zainicjują polskie rodziny, które wymuszą takie urządzenie państwa, które zaspokoi ich oczekiwania i da im konieczny impuls do dalszego rozwoju. To właśnie rodziny są receptą na kryzys. - Wszystkich, którzy chcą zmienić jakość polityki prorodzinnej w Polsce zapraszamy na Kongres Polskiej Rodziny. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie www.centrumzyciairodziny.org zaprasza ją organizatorzy wydarzenia.

Źródło: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także