Zmiany w ofercie depozytowej Banku Pocztowego

Zmiany w ofercie depozytowej Banku Pocztowego

Dodano:   /  Zmieniono: 

Od 1 maja br. Bank Pocztowy wprowadzi do swojej oferty nową lokatę 36-miesięczną. Zmianie ulegną też parametry lokaty 24M.

Średnie oprocentowanie nowej, 36-miesięcznej lokaty progresywnej wynosi 4,17%. W pierwszym kwartale jej oprocentowanie to 2%, które sukcesywnie rośnie aż do 8% w ostatnim - 12 kwartale trwania lokaty. Z tej formy zdeponowania pieniędzy mogą korzystać posiadacze Pocztowego Konta Standard lub Nestor, na które co miesiąc będą wypłacane odsetki. 

Wprowadzona przez Bank lokata 36M funkcjonuje na tych samych zasadach, co lokata 24-miesięczna. Klient może w każdej chwili ją zerwać. Odsetki są wtedy wypłacane za pełne miesiące utrzymania depozytu. Również z dniem 1 maja zmianie ulega oprocentowanie lokaty 24M, do 3,81% (oprocentowanie średnie).

W ofercie Banku Pocztowego wciąż dostępne jest również Pocztowe Konto Oszczędnościowe. Jego oprocentowanie dla środków do 200 tys. zł wynosi 3,50%, natomiast powyżej 200 tys. 4%. Osoby zainteresowane potencjalnie wyższym zyskiem mogą skorzystać z produktu strukturyzowanego Światowi Giganci, wraz z lokatą 3-miesiączną Gigant III, której oprocentowanie wynosi 6% w skali roku.

Źródło: Bank Pocztowy SA

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także