Fundacja PZU wsparła projekt rekonstrukcji chorągwi polskich

Fundacja PZU wsparła projekt rekonstrukcji chorągwi polskich

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl / Źródło: InfoWire.pl

2 maja br., w Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, odbędzie się uroczyste otwarcie Sali Chorągwianej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wydarzenie będzie zwieńczeniem kilkuletniego projektu, zainicjowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, którego celem była rekonstrukcja najznamienitszych chorągwi polskich. Dzięki wsparciu Fundacji PZU w Sali Chorągwianej będziemy mogli podziwiać Chorągiew Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Eksponaty w Sali Chorągwianej przypomną o najważniejszych wydarzeniach i okresach w historii Polski. Oprócz Chorągwi Rzeczypospolitej Obojga Narodów z czasów króla Zygmunta Augusta, ufundowanej przez Fundację PZU, będzie można podziwiać m.in. chorągwie, które towarzyszyły Polakom podczas słynnych bitew. W Sali znajdą się Chorągiew Wielka Królestwa Polskiego z Bitwy pod Grunwaldem oraz Chorągiew Wojskowa z herbem Jana III Sobieskiego z Bitwy pod Wiedniem. Ponadto zwiedzający będą mogli zobaczyć Chorągiew Manifestacyjną z okresu Powstania Listopadowego oraz Chorągiew Pierwszej Brygady Legionów Polskich. Nie zabraknie również odwołania do bardziej współczesnych wydarzeń - w Sali Chorągiewnej będzie wystawiona Flaga Solidarności.

Jednym z kluczowych zadań Fundacji PZU jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego, dlatego zdecydowaliśmy się na wsparcie programu rekonstrukcji zbioru chorągwi z najpiękniejszych kart historii Polski - powiedział Bogdan Benczak, Prezes Fundacji PZU. Na zlecenia Fundacji PZU została wykonana replika Chorągwi Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która przypomina o czasach chwały w dziejach naszego państwa dodaje.

PZU, jako największy polski ubezpieczyciel, dba o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez objęcie Mecenatu nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Narodowym w Krakowie wraz z jego najważniejszym oddziałem w Sukiennicach. W ubiegłym roku PZU sfinansował odzyskanie i renowację obrazu Aleksandra Gierymskiego Żydówka z Pomarańczami, który od 5 grudnia 2012 roku można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Uroczyste otwarcie Sali Chorągwianej w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Pierwszej Damy odbędzie się w godzinach przedpołudniowych. Uroczystości będą towarzyszyć krótkie pokazy filmów przedstawiające zarys historii z okresów, z których pochodzą chorągwie. Bezpośrednio po uroczystości, o godzinie 12.00, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego odbędą się obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.


Fundacja PZU została założona w 1997 roku przez Grupę PZU, jako element realizacji długofalowej strategii CSR. Misją Fundacji jest wspieranie inicjatyw, które przyczyniają się do podnoszenia jakości życia, czego odzwierciedleniem jest jej motto Pomagamy Pomagać". Fundacja PZU koncentruje się na wspieraniu edukacji poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk. Za pośrednictwem Programu Grantowego, który jest najstarszą inicjatywą Fundacji, finansowane są dziesiątki pozarządowych organizacji z małych miast i wsi. Drugim kluczowym obszarem działalności Fundacji jest wspieranie polskiego dziedzictwa kulturowego. Fundacja PZU prowadzi również program wolontariatu pracowniczego, inicjując i korodując różnego rodzaju projekty, jak również wspierając autorskie przedsięwzięcia pracowników.

Źródło: Grupa PZU

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także