Wspierać przedsiębiorców

Wspierać przedsiębiorców

Dodano:   /  Zmieniono: 

W roku 2012 powstało aż o 26 proc. więcej firm niż w 2011. Tej tendencji mogą sprzyjać ułatwienia w procesie zakładania nowych firm. Niektórzy eksperci taką aktywność tłumaczą jako przejaw cech Polaków takich jak: zaradność, przedsiębiorczość.[1] Jak pokazują  wyniki Narodowego Programu Przedsiębiorczości polskie społeczeństwo ma potencjał i chce próbować sił w biznesie. W działania kampanii zaangażowało się blisko 12 tys. osób. 

Przedsiębiorczy jak Polak

W Polsce działalność gospodarczą prowadzi około 2  mln osób. Są to zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy jednoosobowe. Mimo spowolnienia gospodarczego co kwartał przybywa ok. 6-7 tys. firm.

- Umożliwienie funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz dopasowanie kompetencji przedsiębiorców oraz pracowników do jego wymagań to istotne z perspektywy Ministerstwa kierunki. Ich realizację rozumiemy jako promocję przedsiębiorczości i ułatwianie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, podnoszenie jakości kapitału ludzkiego, przygotowanie polskich przedsiębiorstw, by mogły lepiej konkurować na rynkach zagranicznych mówi Dariusz Bogdan, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, przewodniczący Rady Programowej Narodowego Programu Przedsiębiorczości.

Nowopowstające firmy mogą przyczynić się do wzrostu gospodarczego, jednak wiele osób ma obawy, jeśli chodzi o prowadzenie własnej działalności gospodarczej.  Polacy są przedsiębiorczym narodem poziom przedsiębiorczości znajduje się powyżej średniej UE. Pod względem liczby przedsiębiorstw Polska jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej

 Czas na młodych

Zgodnie z danymi Eurostat bezrobocie wśród młodych osób wyniosło już 28 proc..

Badania przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wskazują, że ponad 40 proc. młodych Polaków, w wieku 18-29 lat deklaruje[2], że chciałoby prowadzić własną firmę. Chcemy wspierać młodych przedsiębiorców. Dlatego zamierzamy prowadzić działania edukacyjne, warsztaty, które dostarczą im niezbędnych informacji o tym jak założyć, zarządzać i rozwijać własną działalność gospodarczą. Osią komunikacji z adresatami działań będzie serwis internetowy Narodowego Programu Przedsiębiorczości mówi Bożena Lublińska Kasprzak, prezes PARP.

Kontynuacją działań zainicjowanych przez Narodowy Program Przedsiębiorczości będzie Akademia Przedsiębiorczości czyli cykl webinariów. Uczestnicy pozyskają wiedzę o tym, jak prowadzić działalność gospodarczą, a mentorami zostaną doświadczeni przedsiębiorcy.

Podczas XIII Forum Edukacyjnego PARP rozpoczęła nowy obszar aktywności, której adresatami będzie młodzież. Działania mają polegać na realizacji warsztatów z przedsiębiorczości przy wykorzystaniu interaktywnych narzędzi oraz mediów społecznościowych.

Podsumowanie kampanii

W konkursach realizowanych w ramach Narodowego programu Przedsiębiorczości wzięło udział blisko 12. tysięcy osób. W konkursie skierowanym od młodszej grupy zwyciężył Tomasz Woźniakowski, autor biznesu na platformę tłumaczeń językowych. Ewa Wilk Goździewska z pomysłem na usługi fizjoterapeutyczne została laureatką konkursu skierowanego do osób z doświadczeniem na rynku pracy.

Do konkurs Miasto Ludzi Przedsiębiorczych zaproszono około 400 miejscowości do 50 tys. mieszkańców. Tytuł Miasta Ludzi Przedsiębiorczych przypadł Cieszynowi, a wyróżnienia otrzymały: Kołobrzeg, Karlino, Sierpc.

W ramach realizacji działań skierowanych do pierwszej grupy docelowej zostały zorganizowane 3 debaty z przedsiębiorczości z udziałem ekspertów w jedną z nich zaangażowała się Szkoła Główna Handlowa. Debaty były transmitowane on line, co zapewniło zasięg i pozwoliło dotrzeć do odbiorców w całej Polsce. Działania adresowane do młodych przedsiębiorców wspierała Polska Przedsiębiorcza.

W ramach działań adresowanych do drugiej grupy docelowej, w miejscowościach finalistów zostało zorganizowanych 10 wydarzeń plenerowych, mających formułę warsztatów z przedsiębiorczości. Udział w nich wzięło kilka tysięcy osób.

 [1] Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej

[2] IBC Group, 2012

Źródło: Narodowy Program Przedsiębiorczości

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także