Kampania edukacyjna Młody Nobel pokaże uczniom fascynującą stronę nauki

Kampania edukacyjna Młody Nobel pokaże uczniom fascynującą stronę nauki

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl / Źródło: InfoWire.pl

Już wkrótce studenci wolontariusze w ramach czwartej edycji kampanii edukacyjnej Młody Nobel odsłonią przed uczniami szkół podstawowych i gimnazjów tajniki pasjonującego świata nauk ścisłych. Podczas realizacji pikników naukowych i warsztatów edukacyjnych studenci dowiodą, że takie dziedziny jak chemia czy fizyka są naprawdę fascynujące. Uczniowie dowiedzą się jak zaprogramować robota, wbić gwoździa bananem czy stworzyć niepalący się papier. Dodatkowo zdobędą wiedzę z dyscyplin, których nie mają okazji zgłębiać w szkole, takich jak medycyna czy kryminalistyka. Organizatorem kampanii Młody Nobel jest Fundacja Rozwoju Wolontariatu oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Akcja rusza już 17 czerwca!

Młody Nobel to kampania edukacyjna mająca na celu popularyzowanie przedmiotów ścisłych wśród uczniów podstawówek i gimnazjów z małych miejscowości. W tym roku odbędzie się czwarta edycja kampanii. W planach jest realizacja 600 projektów edukacyjnych na terenie całego kraju. Weźmie w nich udział blisko 8 500 uczniów. W ramach kampanii odbędzie się co najmniej 10 pikników edukacyjnych oraz konkurs dla uczniów na najlepszy film o tematyce naukowej.

Kampania Młody Nobel stanowi odpowiedź na istotne wyzwanie przed jakim staje obecnie polski system szkolnictwa. To szeroko dyskutowane i sale obecne w debacie publicznej zagadnienie dotyczy niedopasowania wybieranego przez młodych ludzi profilu kształcenia do realnego zapotrzebowania rynku pracy oraz wynikającego z  tego deficytu osób decydujących się zdobywać wiedzę z zakresu nauk ścisłych. Promowanie  już na wcześniejszych etapach edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach takich dyscyplin jak chemia czy fizyka to inwestycja, która zaprocentuje w przyszłości. Z jednej strony zwiększając innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki, z drugiej budując bezcenny kapitał społeczny poszerzając kompetencje, spektrum zainteresowań oraz horyzonty młodych ludzi.

Chcemy w tym roku - tak jak podczas poprzednich edycji - docierać do dzieciaków wzbudzać w nich  pasje do nauki pokazując jej fascynującą, praktyczną stronę. To wielka satysfakcja, gdy można swoim działaniem inspirować młode osoby wydobywając ich własny potencjał. Widząc zaangażowanie uczniów i ciekawość w ich oczach mamy poczucie, że robimy coś naprawdę ważnego i potrzebnego. Organizując pikniki edukacyjnie chcemy zaangażować całe lokalne środowisko nie tylko dzieciaki ale także ich rodziny oraz nauczycieli mówi koordynatorka programu PROJEKTOR Wolontariat studencki, Aleksandra Owczarczyk

Podczas realizacji projektów Wolontariusze korzystają z niekonwencjonalnych, innowacyjnych metod przekazywania wiedzy. Metodologia opiera się na transferze wiedzy, jaki dokonuje się między studentami - pasjonatami nauk ścisłych a uczniami, przedstawicielami młodszego pokolenia. Eksperymenty i doświadczenia naukowe to najlepsza, najbardziej aktywizująca uczniów metoda dydaktyczna.  W ten sposób kampania łączy pasję naukową studentów z ciekawością świata uczniów.

Projekty odbywać się będą od 17 czerwca do 22 listopada.


 Fundacja Rozwoju Wolontariatu

Fundacja Rozwoju Wolontariatu powstała w 2010 roku. Jej misją jest tworzenie warunków dla systematycznego, trwałego, opartego o wiedzę rozwoju wolontariatu w Polsce. Fundacja ma na celu także promowanie idei wolontariatu a przez to zaangażowanej, odpowiedzialnej i aktywnej postawy wśród Polaków. W rozumieniu Fundacji wolontariat jest skuteczną metodą  budowania kapitału społecznego, dlatego szczególną wagę przywiązuje do zwiększania świadomości i edukacji

nt. wolontariatu, w tym do zwrócenia uwagi różnych środowisk studentów, uczniów, pracodawców, społeczności i władz lokalnych - na korzyści płynące z doświadczeń wolontariackich. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez program PROJEKTOR wolontariat studencki, którego autorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program Fundacji uzyskał także wsparcie Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, a honorowy patronat nad inicjatywą objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza została powołana w listopadzie 2004 roku przez PGNiG SA - jedynego założyciela i donatora. Zakres działalności Fundacji PGNiG SA obejmuje szeroko rozumiane wspieranie kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych i technicznych, sportu, z uwzględnieniem rywalizacji jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży, oraz ochronę zdrowia.

Od 2010 r. Fundacja PGNiG jest partnerem strategicznym kampanii edukacyjnej Młody Nobel. W I edycji zrealizowano kilkaset projektów specjalistycznych w całej Polsce, zorganizowano konkurs dla uczniów oraz osiem pikników naukowych na Podkarpaciu. Fundacja PGNiG była również partnerem strategicznym akcji Studenci Dzieciom, w ramach której wolontariusze "Projektora" organizowali zajęcia edukacyjne na terenach dotkniętych powodzią.

W 2011 r. przeprowadzono ponad 900 projektów specjalistycznych, zorganizowano 10 pikników naukowych oraz uczniowie biorący udział w zajęciach zgłosili prawie 80 filmów do konkursu. W ramach trzeciej edycji kampanii, w 2012 roku zorganizowanych zostało 809 projektów edukacyjnych w których udział wzięło udział blisko 4 000 uczestników, przeprowadzono 11 pikników edukacyjnych oraz zgłoszono 62 filmy o tematyce naukowej.

Źródło: Fundacja Rozwoju Wolontariatu

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także