Generali OFE półroczna struktura aktywów na dzień 28.06.2013 r.

Generali OFE półroczna struktura aktywów na dzień 28.06.2013 r.

Dodano:   /  Zmieniono: 

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekazuje informację o półrocznej strukturze aktywów - stan na dzień 28.06.2013 r.

Lp. składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%)
1.  Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom Skarb Państwa   48,58*
    DS1015 - 24/10/2015 330 341 025,00 2,41
    DS1019 - 25/10/2019 495 573 707,09 3,62
    DS1020 - 25/10/2020 302 969 336,32 2,21
    DS1021 - 25/10/2021 369 334 595,70 2,70
    PS0415 - 25/04/2015 306 611 347,28 2,24
    PS0416 - 25/04/2016 446 671 280,00 3,26
    PS0417 - 25/04/2017 294 596 400,00 2,15
    PS0418 - 25/04/2018 586 890 400,00 4,28
    PS0718 - 25/07/2018 286 843 250,00 2,09
    PS1016 - 25/10/2016 389 407 020,00 2,84
    WS0429 - 25/04/2029 161 142 041,28 1,18
    WZ0115 - 25/01/2015 242 076 534,76 1,77
    WZ0117 - 25/01/2017 657 640 797,64 4,80
    WZ0118 - 25/01/2018 569 639 380,00 4,16
    WZ0121 - 25/01/2021 583 154 052,69 4,26
    WZ0124 - 25/01/2024 242 982 500,00 1,77
2. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek -----------   38,40*
    Alior Bank S.A. 148 444 610,50 1,08
    Bank Polska Kasa Opieki S.A.  327 260 005,14 2,39
    Bank Zachodni WBK S.A.  294 479 883,17 2,15
    Integer pl. S.A. 178 750 330,20 1,3
    KGHM Polska Miedź S.A.  185 762 754,38 1,36
    Polska Grupa Energetyczna S.A.  170 875 338,66 1,25
    Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  325 494 774,31 2,38
    PKO Bank Polski S.A.  602 492 240,69 4,40
    Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.  338 409 233,28 2,47
3. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym -----------   6,16*
    Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018 390 813 621,00 2,85
    Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022 237 684 375,00 1,73
    Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014 214 882 000,00 1,57
4. Inne składniki aktywów     6,86

*  Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%

Źródło: Grupa Generali

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także