70% Polaków nie ma zaufania do księży

70% Polaków nie ma zaufania do księży

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło: InfoWire.pl

Jedynie 30% Polaków ufa kapłanom wynika z badania European Trusted Brands, przeprowadzonego przez Readers Digest. Odestek osób ufających duchownym jest w naszym kraju jednym z najniższych w Europie.

Kapłanom ufa jedynie 30% polskich respondentów, podczas gdy średnio w Europie, zaufanie do przedstawicieli duchowieństwa deklaruje 38% ankietowanych. To wyniki 13. edycji badania European Trusted Brands, które co roku przeprowadza miesięcznik Readers Digest.

Najbardziej sceptycznie do osób duchownych podchodzą mieszkańcy Czech oraz  Słowenii w obu krajach jedynie 18% badanych jest zdania, że księżom można zaufać. Nieufni są również Belgowie (21%) oraz Holendrzy (26%). Największym zaufaniem kapłani cieszą się w Finlandii (72%), znacznym w Rumunii (50%), Szwajcarii (49%) oraz w Niemczech (48%).

Zaufanie do księży w Polsce od kilku lat spada powoli, aczkolwiek systematycznie. W 2010 i w 2011 roku duchownym ufało 34% rodaków, w 2012 31%. Podobną tendencję zauważyć można również w innych krajach poddanych analizie, szczególnie  w Rosji oraz Holandii. W 2010 roku zaufanie do kapłanów deklarowało 59% Rosjan i 40% Holendrów, obecnie duchownym ufa jedynie 46% mieszkańców Rosji i 26% Holendrów.

Badanie European Trusted Brands pokazało jednocześnie, że w kilku krajach występuje odwrotna tendencja. Wzrost zaufania do przedstawicieli duchowieństwa w ostatnich latach odnotowany został m.in. we Francji (30% w 2010 r. vs 40% w 2013 r.) oraz w Portugalii (36% w 2010 r. vs  43% w 2013 r.).

***

European Trusted Brands to jedno z największych i najszerzej zakrojonych badań konsumenckich w Europie. Jego organizatorem jest miesięcznik Readers Digest. Oprócz tematyki marketingowej coroczne badanie European Trusted Brands porusza również tematy społeczne. Pozwala na poznanie dominujących nastrojów mieszkańców Europy, postaw i wartości, które kształtują nasze opinie i decyzje, a także zaufanie do różnych aspektów życia.

Badanie European Trusted Brands przeprowadzono po raz pierwszy w 2001 roku. Co roku kontynuowane jest ono w kilkunastu krajach europejskich. Tegoroczna trzynasta już edycja badania została przeprowadzona w 12 krajach europejskich. Kraje, które zostały objęte tegorocznym badaniem to: Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowenia i Szwajcaria. Wzięło w nim udział 18 314 respondentów.

Badanie realizowano metodą kwestionariusza on-line lub wywiadów pocztowych. Jak co roku próba została dobrana tak, aby odzwierciedlała szeroki profil badanej populacji.

W Polsce badanie przeprowadzono metodą on-line. Analizie poddano 1049 ankiet. 

Źródło: Tarsago Polska

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także