Wybór należy do Ciebie raty równe lub malejące

Wybór należy do Ciebie raty równe lub malejące

Dodano:   /  Zmieniono: 

Liczba czynnych kredytów mieszkaniowych obecnie wynosi blisko 1.740.000. W I kwartale 2013 roku podpisanych zostało przeszło 41 tysięcy nowych umów kredytowych[1]. Każdy z kredytobiorców musiał podjąć decyzję spłacać kredyt w ratach równych czy malejących. Decyzja ta jest istotna z punktu widzenia zasobności naszego portfela dziś a także za kilka lat. To czy zdecydujemy się na raty równe czy malejące będzie miało znaczenie również w ustaleniu przez bank naszej zdolności kredytowej.

Przed podjęciem decyzji na jaką kwotę i na ile lat weźmiemy kredyt warto sprawdzić jaką ratę jesteśmy w stanie spłacać bez uszczerbku dla naszego budżetu domowego. Wysokość miesięcznej raty jest jednym z bardzo ważnych czynników determinujących wybór kredytu. W końcu zobowiązanie to trwać będzie dwadzieścia, a niekiedy i trzydzieści lat, a my musimy wywiązywać się z niego regularnie i konsekwentnie.

Rata kredytu hipotecznego, niezależnie czy równa, czy też malejąca, ma dwie składowe: część kapitałową i część odsetkową. Pod pojęciem kapitału kryje się rzeczywista kwota pożyczona od banku. Odsetki to z kolei opłata dla banku za udzielenie i obsługę kredytu. Rata malejąca i równa różnią się proporcją spłaty części kapitałowej i odsetkowej.

Raty równe

Spłata kredytu oznaczać będzie comiesięczną spłatę równej kwoty przez cały okres kredytowania, co w dużym stopniu pomoże zaplanować domowe wydatki w dłuższej perspektywie. W pierwszych latach spłaty zobowiązania większa część kwoty przeznaczana jest na regulowanie części odsetkowej. Dopiero po około jednej trzeciej okresu spłaty kredytu proporcje zaczną się zmieniać i w większym stopniu będzie spłacany kapitał. Oczywiście, część odsetkowa może się zwiększyć bądź zmniejszyć wraz ze zmieniającym się oprocentowaniem WIBOR, co w rezultacie może mieć wpływ na wysokość raty.

Raty malejące

Przy spłacie kredytu ratami malejącymi decydujemy się na wyższą ratę w początkowej fazie, niż w przypadku rat równych. W tym przypadku rata kapitałowa jest stała, natomiast rata odsetkowa jest zmienna i maleje wraz ze spłatą kapitału. Skoro na początku jeszcze niedużo kapitału spłaciliśmy to odsetki na liczone do spłaty będą dość wysokie. Natomiast w miarę spłaty kredytu i zmniejszania się kwoty do naliczania odsetek, łączna rata będzie coraz mniejsza.

Zaciągając kredyt hipoteczny bank sprawdza naszą zdolność kredytową. Może to być jedno z pierwszych kryteriów, które realnie zmodyfikuje nasz wybór rata malejąca czy równa. Dla przykładu - do zaciągnięcia kredytu w jednym z banków będących w ofercie Aspiro w kwocie 250.000 PLN - przy ratach malejących 2-osobowa rodzina musi wykazać się zarobkami netto rzędu 4.700 PLN. Natomiast jeśli ta sama rodzina zdecyduje się na spłatę kredytu w ratach równych wystarczy jeżeli zarabia około 4.200 PLN netto mówi Andrzej Wojda z Aspiro.

Zobaczmy zatem jak różni się wysokość raty w przypadku rat równych i malejących. Poniżej przykład rat miesięcznych dla kredytu zaciągniętego na kwotę 250.000 PLN, na okres 240 miesięcy z oprocentowaniem 3,89%.

 

Raty malejące

Raty równe

Miesiąc

Zadłużenie

Kapitał

Odsetki

Rata

Zadłużenie

Kapitał

Odsetki

Rata

1

   250 000,00 zł

   1 041,67 zł

     810,42 zł

  1 852,08 zł

   250 000,00 zł

      690,08 zł

     810,42 zł

  1 500,50 zł

60

   188 541,67 zł

   1 041,67 zł

     611,19 zł

  1 652,86 zł

   205 210,74 zł

      835,27 zł

     665,22 zł

  1 500,50 zł

120

   126 041,67 zł

   1 041,67 zł

     408,59 zł

  1 450,25 zł

   149 986,91 zł

   1 014,29 zł

     486,21 zł

  1 500,50 zł

180

     63 541,67 zł

   1 041,67 zł

     205,98 zł

  1 247,65 zł

     82 927,42 zł

   1 231,68 zł

     268,82 zł

  1 500,50 zł

240

       1 041,67 zł

   1 041,67 zł

         3,38 zł

  1 045,04 zł

       1 495,65 zł

   1 495,65 zł

         4,85 zł

  1 500,50 zł

Źródło: opracowanie własne Aspiro 17.07.2013

Wybór jednej z form spłaty będzie miał wpływ na wysokość przyznanego przez bank kredytu. Dwie osoby zarabiające około 5.000 PLN netto zaciągając kredyt na 20 lat i wybierając raty równe mogą liczyć na kredyt w wysokości około 350.000 PLN, natomiast przy ratach malejących wysokość kredytu nie przekroczy 283.000 PLN. Osoby, które chciałyby sprawdzić jaką formę spłaty najlepiej wybrać i co będzie bardziej korzystne mogą zgłosić się do doradcy finansowego. A niezależnie czy spłacamy raty malejące czy równe, w przypadku gorszej sytuacji finansowej możemy wystąpić do banku z wnioskiem o wakacje kredytowe lub o udzielenie karencji w płatności dodaje Andrzej Wojda z Aspiro.

Informacje o firmie:

Aspiro jest firmą doradztwa finansowego oferującą szeroką gamę produktów i usług finansowych, w tym produkty kredytowe, inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe. Aspiro powstała w 2009 roku i należy do jednej z największych grup finansowy

Źródło: Aspiro

dostarczył:
netPR.pl

 0

Czytaj także