Grupa ERGIS po pierwszym półroczu 2013: Kontynuacja wzrostu sprzedaży, dynamiczny wzrost wyników operacyjnych

Grupa ERGIS po pierwszym półroczu 2013: Kontynuacja wzrostu sprzedaży, dynamiczny wzrost wyników operacyjnych

Dodano:   /  Zmieniono: 

 


GRUPA ERGIS PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013: KONTYNUACJA

WZROSTU SPRZEDAŻY, DYNAMICZNY WZROST WYNIKÓW OPERACYJNYCH 

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej, zanotowała w pierwszym półroczu 2013 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 338,4 mln zł, czyli o 8,4% wyższe od osiągniętych rok wcześniej. Wartość EBITDA w tym okresie osiągnęła poziom blisko 23 mln zł (czyli była wyższa o 51,3% od osiągniętej w I półroczu 2012 r.).

Na wynik netto Grupy po pierwszym półroczu tego roku negatywny wpływ miały ujemne różnice kursowe oraz pozostałe koszty finansowe. W efekcie zysk netto wyniósł w I półroczu 2013 r. około 1,5 mln zł w porównaniu do około 2,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Grupa Ergis podjęła decyzję o przeniesieniu drugiej linii technologicznej do produkcji folii PVC i laminatów PVC/PE z Berlina do Wąbrzeźna. Plan inwestycyjny zakłada wydatki w wysokości 3 mln zł na zdemontowanie kalandra w Berlinie i zamontowanie w nowej hali Spółki MKF-Ergis w Wąbrzeźnie oraz na wydatki na prace związane z przystosowaniem hali do montażu linii i zakupem urządzeń towarzyszących. Wydatki inwestycyjne będą sfinansowane z kredytu inwestycyjnego. Uruchomienie kalandra planowane jest na przełomie 2013 i 2014 roku.

WYNIKI FINANSOWE SZCZEGÓŁY

Wyniki finansowe Grupy ERGIS po pierwszym półroczu 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

 

I półrocze

2013

 

I półrocze

2012

 

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

338 359

312 046

+8,4%

Zysk operacyjny

12 394

5 003

+147,7%

EBITDA

22 972

15 182

51,3%

Niezrealizowane różnice kursowe

-3 201

3 650

n/a

Zysk netto

1 506

2 469

- 39%

 

Przychody ze sprzedaży Grupy w I półroczu 2013 r. wzrosły o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy średnim kursie euro niższym o około 0,25%.

Wartość EBITDA Grupy wzrosła w I półroczu 2013 roku do blisko 23 mln zł wobec 15,2 mln zł osiągniętych w I półroczu 2012 roku. Największy udział w pozytywnej dynamice EBITDA miały twarde folie opakowaniowe, dla których EBITDA wzrósł o 4,7 mln zł oraz folie stretch, dla których EBITDA wzrosła o 6 mln zł. Spadek EBITDA nastąpił w grupie folie miękkie

Grupa zanotowała wysoką dynamikę sprzedaży opakowań przemysłowych (wartościowo o 31%, natomiast ilościowo o 24%), co jest efektem uruchomienia w 2012 roku nowej linii do produkcji nowoczesnej wielowarstwowej folii stretch nanoERGIS. Systematycznie, choć w nieco wolniejszym tempie, zwiększa się również sprzedaż opakowań drukowanych (o 7,42% do wartości ponad 32,7 mln zł) oraz twardych folii opakowaniowych (o 7,67% do wartości ponad 105,7 mln zł).

Grupa zanotowała spadek sprzedaży folii miękkich PVC, który wynikał z niższych przychodów wypracowanych przede wszystkim w sprzedaży eksportowej jednego z asortymentów (folie dekoracyjne) o ponad 2 mln zł. Przychody ze sprzedaży, zarówno krajowej jak i zagranicznej, pozostałych asortymentów tej grupy były na podobnym poziomie jak w I półroczu 2012 roku.

Na zysk brutto i netto Grupy w pierwszym półroczu 2013 roku wpływ miały ujemne różnice kursowe oraz pozostałe koszty finansowe. W związku z wyższym kursem euro na dzień bilansowy, ujemne różnice kursowe w I półroczu 2013 roku wyniosły 3,2 mln zł, podczas gdy w I półroczu 2012 roku odnotowano dodatnie różnice w wysokości ponad 3,6 mln zł. 

Pierwsze półrocze tego roku było dla nas bardzo dobre pod względem sprzedaży oraz wyników operacyjnych. Odnotowaliśmy wzrost sprzedaży o 8,4% do wartości blisko 338,4 mln zł, a EBITDA o 51,3%. Wpływ na to miała m.in. bardzo dobra sprzedaż opakowań przemysłowych, co jest efektem uruchomienia w 2012 roku nowej linii do produkcji nowoczesnej wielowarstwowej folii stretch nanoERGIS. Systematycznie, choć w nieco wolniejszym tempie, zwiększamy również sprzedaż opakowań drukowanych oraz twardych folii opakowaniowych powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS-EUROFILMS.

Obserwując pozytywne, efekty przeniesienia z Berlina do Wąbrzeźna części produkcji folii twardych, zdecydowaliśmy o przeniesieniu drugiej linii technologicznej do produkcji folii PVC i laminatów PVC/PE. Planujemy, że uruchomienie tej linii w Wąbrzeźnie  nastąpi na przełomie 2013 i 2014 rokudodał Tadeusz Nowicki. 

DODATKOWE INFORMACJE

Grupa ERGIS jest największym na polskim rynku producentem folii stretch PE (rozciągliwej, stosowanej m.in. do owijania ładunków na paletach) i wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem wyrobów z PVC: folii miękkich (izolacyjnych i specjalistycznych) i granulatów. Bardzo istotnym segmentem działalności Grupy jest produkcja twardych folii PVC, PVC/PE i PET, stosowanych do produkcji opakowań farmaceutycznych, spożywczych i technicznych, Grupa jest również producentem elastycznych laminatów do żywności. Grupa Ergis jest istotnym producentem taśm PET (służących do wiązania średnio ciężkich i ciężkich produktów i ładunków), folii termokurczliwych PVC (służących m.in. do pakowania produktów spożywczych) oraz dystrybutorem folii BOPP (używanych głównie do produkcji opakowań).

Dodatkowe informacje o firmie dostępne także pod adresem. www.ergis-eurofilms.eu

Źródło: Ergis-Eurofilms SA

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także