Netia w elitarnym składzie WIG30. Publikacja indeksu

Netia w elitarnym składzie WIG30. Publikacja indeksu

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl / Źródło: InfoWire.pl

23 września br. rozpoczęła się publikacja WIG30 nowego, największego indeksu spółek notowanych na Głównym Rynku warszawskiej giełdy, który decyzją GPW poszerzony został o 10 podmiotów. Netia S.A. znalazła się w gronie tych 30 największych i najbardziej płynnych spółek z warszawskiej giełdy.

23 września br. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła publikację nowych indeksów WIG30 i WIG30TR, w skład których wchodzi 30 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Netia znalazła się w tym elitarnym gronie 30 podmiotów głównego indeksu warszawskiej giełdy.

Zakwalifikowanie Netii w skład nowego indeksu WIG30 przyjęliśmy z wielką radością. Warszawska giełda doceniła konsekwentną realizację strategii spółki, jej wiarygodność i odpowiedzialność. powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netia S.A. Jestem przekonany, że wszyscy pracownicy spółki będą konsekwentnie budować jej wartość tak, aby spełnić oczekiwania inwestorów, klientów i współpracujących z nami partnerów. Takie wyróżnienie zobowiązuje."

WIG30 będzie indeksem cenowym, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości brane będą pod uwagę jedynie ceny zawartych transakcji. W skład indeksu WIG30 będzie wchodziło nie więcej niż siedem spółek z jednej branży, a udział jednej spółki w kapitalizacji całego indeksu będzie ograniczany do 10%. Dzięki temu, zwiększeniu ulegnie reprezentacja branż wśród spółek wchodzących w skład indeksu i będzie on lepiej odzwierciedlał zróżnicowanie sektorowe spółek notowanych na Głównym Rynku GPW.

Skład WIG30 stanowi odzwierciedlenie 13 branż, wg klasyfikacji stosowanej przez GPW. W porównaniu do portfela WIG20 pojawiły się dwie nowe branże: media i przemysł metalowy.

Rozszerzenie składu głównego indeksu warszawskiej giełdy implikuje również modyfikacje w zakresie istniejących instrumentów pochodnych na indeksy giełdowe. Indeks WIG30 będzie instrumentem bazowym dla nowych kontraktów terminowych oraz opcji i docelowo zastąpi obecnie notowane kontrakty oraz opcje na WIG20. Proces migracji z obecnie notowanych indeksowych instrumentów pochodnych na nowe rozpocznie się pod koniec 2014 r. i zakłada - przez pewien okres - równoległe notowanie instrumentów pochodnych na indeks WIG20 i indeks WIG30. Planowany harmonogram zakłada zakończenie migracji na nowe instrumenty do września 2015 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych.

***

O Netii

Netia S.A. jest jednym z największych, a jednocześnie najszybciej rozwijającym się operatorem telekomunikacyjnym w Polsce. Dostarcza kompleksowe, zintegrowane i przyjazne użytkownikowi rozwiązania on-line.

 

Źródło: Netia

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także