Wyniki Banku Pocztowego po I półroczu 2013 r.

Wyniki Banku Pocztowego po I półroczu 2013 r.

Dodano:   /  Zmieniono: 

Pierwsze półrocze 2013 roku było kontynuacją wzrostu Banku Pocztowego. W tym okresie Bank pozyskał 119 tys. Klientów i w dalszym ciągu rozwijał sieć dostępu do swoich usług, przede wszystkim zwiększając liczbę Mikrooddziałów - na koniec czerwca br. działało ich już 231.

W I półroczu 2013 r. Bank Pocztowy wypracował skonsolidowany zysk netto na poziomie 9,6 mln zł. Skonsolidowany wynik na działalności bankowej (WNDB) wyniósł 138,8 mln zł.

Łączne dla Banku Pocztowego saldo kredytów brutto na 30 czerwca 2013 r. wyniosło 4,9 mld zł w porównaniu do 4,4 mld zł na koniec pierwszego półrocza 2012 r., co oznacza wzrost o 11% r/r. Saldo depozytów ogółem zanotowało 18% wzrost r/r do 6,0 mld zł (5,1 mld zł na koniec czerwca 2012 r.).

Ponadto Bank odnotował wzrost sumy bilansowej o 1,2 mld zł (czyli o 20% r/r) do 6,9 mld zł na koniec  pierwszego półrocza 2013 r.
Poprawie w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku uległ wskaźnik kosztów do dochodów C/I (z amortyzacją), który wyniósł 77,5% (77,8% w analogicznym okresie 2012 r.). Zmniejszył się natomiast wskaźnik zwrotu z kapitałów ROE netto, który ukształtował się na poziomie 5,2% (9,4% w I półroczu 2012 r.).

Przykładamy szczególną wagę do tego, by rozwojowi biznesu bankowego towarzyszyło utrzymywanie bezpiecznego poziomu wskaźników miar kapitałowych, zalecanych przez regulatora. Współczynnik wypłacalności wzrósł z 12,8% na koniec czerwca 2012 r. do 13,7% na koniec pierwszego półrocza br., a współczynnik M4 odpowiednio z 1,07 do 1,20 mówi Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Dynamiczny rozwój biznesu

W pierwszym półroczu 2013 r. Bank Pocztowy zwiększył liczbę Pocztowych Kont Standard i Nestor o 122 tys. Tym samym na koniec czerwca obsługiwał już blisko 850 tys. ROR-ów. Oznacza to przyrost o 36% r/r. Dzięki utrzymywaniu już od wielu miesięcy bardzo dobrego poziomu akwizycji rachunków osobistych Bank Pocztowy zajmuje wysokie, drugie miejsce na rynku w przyroście rachunków bieżących w perspektywie ostatniego roku mówi Tomasz Bogus.

Łączna liczba Klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorców wyniosła na koniec czerwca br. 1,42 mln. Oznacza to przyrost o 19% r/r.  

We wrześniu br. Bank Pocztowy zmodyfikował ofertę Pocztowych Kont Standard i Nestor, mając na celu aktywizację korzystających z jego usług Klientów. Dzięki temu aktywni Klienci mogą nadal korzystać z kont bezpłatnie przy dokonywaniu miesięcznych operacji bezgotówkowych kartą na kwotę 200 zł (Konto Nestor) lub 300 zł (Konto Standard). Sama karta płatnicza została również uatrakcyjniona, pozwalając obecnie na dokonywanie bezpłatnych wypłat z ponad 5 tys. bankomatów. Ponadto Bank zaoferował programy lojalnościowe, które pozwalają Klientom na dodatkowe uzyskiwanie wymiernych korzyści finansowych za korzystanie z funkcjonalności konta bankowego, jak w Programie Zarabiam z Pocztowym, czy za rekomendowanie Banku innym Klientom jak w Programie Lubię Pocztowy! Tymczasem Program Pocztowy 60+ pozwala jego uczestnikom, Klientom Banku Pocztowego, na kupowanie wybranych leków w gwarantowanych, niższych cenach.  

Bank Pocztowy wciąż w tempie szybszym niż średnia na rynku rozwija się nie tylko w kwestii otwierania rachunków, ale także zwiększania bazy kredytowej jak i depozytowej. Nasz wzrost w I półroczu 2013 r. wyniósł 11% po stronie kredytów oraz 18% po stronie depozytów powiedział Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego. Łączna wartość kredytów brutto wyniosła 4,9 mld zł, wobec 4,4 mld zł rok wcześniej, natomiast depozytów 6,0 mld zł, wobec 5,1 mld zł na koniec czerwca 2012 r.
Wolumen kredytów detalicznych w Banku Pocztowym na koniec czerwca br. wyniósł 3,8 mld zł, wobec 3,3 mld zł rok wcześniej (przyrost o 14,2%).  

Baza depozytów w obszarze bankowości detalicznej osiągnęła 4,2 mld zł, w porównaniu do  3,5 mld zł rok wcześniej. Jest to przyrost o 18,7% r/r. Klienci najchętniej otwierali lokatę 24M, której sprzedaż w pierwszym półroczu wyniosła 270 mln zł.  Dzięki temu wartość lokat zwiększyła się do 1,8 mld zł z 1,2 mld zł rok wcześniej.

Bank Pocztowy kontynuował również rozbudowę sieci sprzedaży w ramach projektu zakładającego posiadanie w 2015 r. 1000 profesjonalnych punktów dostępu do usług finansowych w sieci Banku Pocztowego i Poczty Polskiej. Na koniec półrocza działało już 231 Mikrooddziałów. W połączeniu z pozostałymi placówkami sieć własna Banku Pocztowego liczyła 270 jednostek. Docelowo na liczącą 1000 punktów sieć składać się będzie 360 Mikrooddziałów Banku i 640 Pocztowych Stref Finansowych Poczty Polskiej.

Z oferty Banku Pocztowego coraz chętniej korzystali także Klienci instytucjonalni. Ich liczba, bez mikroprzedsiębiorców, wzrosła z 14 tys. (na koniec czerwca 2012 r.) do 14,7 tys. (czerwiec 2013 r.). Grupą docelową w tym obszarze Banku są mniejsi Klienci MSP, jak również Wspólnoty Mieszkaniowe. Przyrost depozytów Klientów instytucjonalnych wyniósł ponad 16%. Baza depozytowa wyniosła na koniec półrocza 1,79 mld zł, wobec 1,54 mld zł na koniec czerwca 2012 r.  Natomiast wolumen kredytów klientów instytucjonalnych ukształtował się na poziomie 1,07 mld zł.

W pierwszym półroczu br. działalność Banku Pocztowego spotkała się z kolejnymi, prestiżowymi wyróżnieniami rynkowymi, jak to w konkursie 50 Największych Banków w Polsce. Bank Pocztowy zwyciężył w rankingu banków oferujących kredyt konsumencki. Autorzy rankingu brali pod uwagę dwa kryteria kredyty (definiowane, jako należności od osób fizycznych) oraz liczbę rachunków. Istotna była zarówno dynamika, jak i bezwzględne wartości przyrostu.

Źródło: Bank Pocztowy SA

dostarczył:
netPR.pl
+
 0

Czytaj także