Nowe produkty Proama dla klientów dealerów samochodowych

Nowe produkty Proama dla klientów dealerów samochodowych

Dodano:   /  Zmieniono: 

Od niedawna klienci dealerów samochodowych mogą zostać objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach dedykowanych Pakietów Dealerskich Proama. Oferta jest skierowana nie tylko do nabywców nowych aut ale również do grupy klientów, których pojazdy oryginalnie zostały nabyte jako fabrycznie nowe w sieci oficjalnego importera.

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC Proama oferuje również Autocasco oraz Assistance w wariantach Premium. Produkty te mają za zadanie zapewnić ochronę na terenie Polski oraz państw europejskich, jednocześnie spełniając oczekiwania bardziej wymagających klientów.

Nowością na rynku, oferowaną tylko przez Proama, jest ochrona polegającą na pokryciu szkód wynikłych nie tylko w ramach ryzyka kradzieży lub zniszczenia pojazdu ale również będących następstwem awarii. Klienci za dopłatą dodatkowej składki mogą nabyć ubezpieczenie Przedłużona Gwarancja w jednym z dwóch wariantów: Podstawowym lub Plus.

- Jest to unikatowa na rynku oferta bezpośrednio powiązana z pakietem ubezpieczeniowym, która przedłuża ochronę serwisową ubezpieczanego pojazdu o kolejny rok po wygaśnięciu podstawowej gwarancji producenta wyjaśnia Łukasz Kuryłowicz, kierownik ds. produktów komunikacyjnych w Proama. W ramach tego ubezpieczenia naprawa auta odbywa się w stacjach dealerskich zgodnie z technologią producenta, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych. Ochroną w ramach Przedłużonej Gwarancji mogą zostać objęte pojazdy, których wiek nie przekroczył 4 lat oraz o przebiegu do 150 000 km w przypadku Wariantu Podstawowego lub 80 000 km dla Wariantu Plus.

Nowością w ofercie Proama jest również Ubezpieczenie Spłaty Kredytu lub Leasingu, którema za zadanie pokrycie - do wysokości sumy ubezpieczenia - różnicy pomiędzy pozostałą kwotą do spłaty na rzecz finansującego a kwotą wypłaconego odszkodowania.

- Szkoda całkowita jest szczególnie dotkliwa w przypadku pojazdów będących przedmiotem finansowania, dlatego oferujemy produkt mający na celu zminimalizowanie finansowych niedogodności, na które może zostać narażony klient dodaje Ł. Kuryłowicz.

Klienci dealerów samochodów nowych mogą również skorzystać z produktów dobrze znanych większości klientów Proama, takich jak: ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (zarówno Komunikacyjne jak i Mieszkaniowe), Zielona Karta czy też cieszące się coraz większą popularnością ubezpieczenia od Utraty Pracy oraz Ochrona Prawna.

Źródło: Proama

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także