Grupa Auchan sfinalizowała przejęcie hipermarketów Real w Europie Wschodniej

Grupa Auchan sfinalizowała przejęcie hipermarketów Real w Europie Wschodniej

Dodano:   /  Zmieniono: 

30 listopada 2012 roku, Grupa Auchan podpisała z niemieckim dystrybutorem METRO GROUP umowę wstępną, mającą na celu przejęcie aktywności Real w Europie Centralnej i Wschodniej, czyli nabycia 95 hipermarketów i 13 galerii handlowych w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i w Rosji.

Po otrzymaniu warunkowej zgody polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów*, Grupa Auchan dnia 6 lutego 2014 roku sfinalizowała z METRO GROUP ostatni etap operacji dotyczącej Polski.  Wraz z 57 dodatkowymi hipermarketami, Auchan Polska będzie zarządzał 85 sklepami w tym kraju (otwarcie 86 hipermarketu jest przewidziane na marzec 2014 w Lublinie) i po przejęciu 11 000 nowych pracowników z Real, będzie zatrudniał 22 000 pracowników.

 W 2013 roku Grupa Auchan rozpoczęła integrację 2 hipermarketów Real na Ukrainie (w marcu), 16 hipermarketów w Rosji (w kwietniu) oraz 20 hipermarketów w Rumunii (we wrześniu). Dzięki silnemu zaangażowaniu ekip, zmiana szyldu została zakończona w Rosji i na Ukrainie, a w końcu kwietnia br. zostanie zakończona w Rumunii. W tych 3 krajach, w roku 2013, ponad 9 000 nowych współpracowników dołączyło do Auchan. W Polsce, zmiana szyldu zostanie przeprowadzona stopniowo w nadchodzących miesiącach. Szybkość integracji tych hipermarketów zostanie przeprowadzona równolegle z procesem negocjacji czynszów z właścicielami galerii.

 

W zintegrowanych sklepach Auchan wprowadza stopniowo swoją strategię handlową, a zwłaszcza politykę cenową. Projekt handlowy Auchan odpowiada w pełni na potrzeby klientów w tych krajach i wzmacnia jego pozycjonowanie jako odpowiedzialnego dyskontera, którego celem jest poprawa siły nabywczej i jakości życia coraz większej liczby klientów. 

Grupa Auchan zarządza obecnie parkiem 834 zintegrowanych hipermarketów, z których 267 znajduje się w Europie Zachodniej, 224 w Europie Centralnej i Wschodniej, a 343 w Azji, jak również 362 centrami handlowymi, z których 86 znajduje się w Europie Wschodniej.

 

*Zgodnie z decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Polsce z dnia 21 stycznia 2014,

Auchan Polska zobowiązana jest do wyzbycia się praw do 8 hipermarketów Real.

 

Źródło: Auchan Polska Sp. z o.o.

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także