Rekordowy zysk netto ING Banku Śląskiego w wysokości 961 mln zł

Rekordowy zysk netto ING Banku Śląskiego w wysokości 961 mln zł

Dodano:   /  Zmieniono: 

Po czterech kwartałach 2013 roku skonsolidowany zysk netto Grupy ING Banku Śląskiego wzrósł do 961,5 mln zł, czyli o 16% z porównaniu z 2012 rokiem. To najwyższy wynik w historii banku. W minionym roku ING Bank Śląski zanotował dobre wyniki komercyjne - wzrost udziału w rynku depozytów, kredytów oraz liczby klientów.

Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego w 2013 roku:

 • przychody ogółem wzrosły o 3% do 3 283,2 mln zł,
 • koszty ogółem na niezmienionym poziomie 1 823,1 mln zł,
 • wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 6% do 1 460,1 mln zł,
 • zysk brutto wzrósł o 17% do 1 192,9 mln zł,
 • zysk netto wzrósł o 16% do 961,5 mln zł,
 • zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 11,6%,
 • wskaźnik koszty/dochody wyniósł 55,5%,
 • udział kredytów zagrożonych wyniósł 4,6% w porównaniu ze średnią dla banków w wysokości 7,5%,
 • wskaźnik wypłacalności kształtował się na poziomie 17,6%.

- Wartość depozytów przyrosła o kwotę 9,7 mld zł, czyli 17% i na koniec roku wynosiła już 67,5 mld zł. Przełożyło się to na wzrost udziału do 8% w rynku depozytów gospodarstw domowych i do 7,4% w przypadku klientów korporacyjnych. Ten sukces będzie dla nas bazą do rozwoju działalności kredytowej w kolejnych latach.

W zeszłym roku mimo niepewności na rynku zanotowaliśmy wysoki wzrost wartości kredytów, które przyrosły o 4,2 mld zł, czyli o 9% więcej niż przed rokiem. Łącznie na koniec roku portfel kredytowy całego banku osiągnął poziom 50,5 mld zł. Pozwoliło to zwiększyć udział w rynku do ponad 3,4% w obszarze detalicznym. W korporacjach osiągnęliśmy poziom blisko 8,3%. Można powiedzieć, że zarówno w depozytach jak i kredytach rośliśmy 3 razy szybciej niż rynek. Dodatkowo pozyskaliśmy 350 tys. nowych klientów powiedziała Małgorzata Kołakowska, prezes ING Banku Śląskiego.

- Miniony rok to również przełomowe rozwiązania wyznaczające trendy na rynku. Wśród nich platforma handlowa B2B Aleo, ING Księgowość, aplikacje mobilne na tablety i telefony, nowe rozwiązanie jakim jest Elektroniczny portfel ING V.me.

Te zmiany to inwestycje w przyszłość, które pozwolą nam poprawiać satysfakcję, jakość obsługi oraz przyciągać nowych klientów,. Połączenie dobrych wyników komercyjnych w podstawowych obszarach z wprowadzaniem nowych rozwiązań pozwala nam budować pozycję wiarygodnego i stabilnego banku, który jest zarazem nowoczesny oraz innowacyjny - dodała M. Kołakowska.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte w 2013 roku:

 • wzrost wartości kredytów o 9% do 50 478 mln zł,
 • wzrost wartości depozytów o 17% do 67 485 mln zł,
 • wzrost liczby nowych klientów detalicznych o 160 tys. - łączna liczba klientów osiągnęła poziom 3,4 mln,
 • wzrost liczby rachunków bieżących o 179,9 tys. do 2 361 tys.
Źródło: ING BANK ŚLĄSKI S.A.

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także