Bank Pekao kolejny raz nagrodzony przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bank Pekao kolejny raz nagrodzony przez Giełdę Papierów Wartościowych

Dodano:   /  Zmieniono: 

Bank Pekao po raz drugi z rzędu otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych prestiżową nagrodę za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2013 roku. Bank utrzymał pozycję lidera rynku nieskarbowych papierów dłużnych.

W 2013 roku Bank Pekao wprowadził do notowań na Catalyst instrumenty dłużne (obligacje korporacyjne i komunalne) o wartości 2,4 mld PLN, co stanowiło blisko 22% wszystkich wprowadzonych do obrotu nieskarbowych instrumentów dłużnych w tym okresie.

W ubiegłym roku, w segmencie średnioterminowych obligacji korporacyjnych Bank Pekao dla swoich klientów zorganizował emisje obligacji o łącznej wartości ponad 2,7 mld PLN, co stanowi ponad 20% wartości wszystkich emisji średnioterminowych obligacji korporacyjnych przeprowadzonych na polskim rynku. Ponad 60% tych emisji zostało przez Bank wprowadzone do notowań na Catalyst. Bank Pekao brał również udział w największych korporacyjnych emisjach ubiegłego roku: Multimedia Polska SA (1,038 mld PLN) oraz PGE Polska Grupa Energetyczna SA (1mld PLN). Pekao, z blisko 30% udziałem, pozostaje liderem rynku korporacyjnych średnioterminowych papierów dłużnych.

W 2013 roku Bank umocnił ponadto swoją pozycję na rynku obligacji komunalnych, przeprowadzając blisko 35% łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji wyemitowanych w zeszłym roku przez jednostki samorządu terytorialnego. Emisje wprowadzone do notowań przez Bank Pekao stanowiły ponad 73% wszystkich emisji komunalnych wprowadzonych na Catalyst w 2013 roku. W segmencie obligacji municypalnych Bank posiada obecnie ponad 27% udział w rynku.

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec  3 kwartału 2013 r. na poziomie 19,2%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 5000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn Euromoney. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny The Banker i Global Finance. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą Złotego Bankiera za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

Źródło: Bank Pekao SA

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także