Prawne aspekty organizowania konkursów na Facebooku

Prawne aspekty organizowania konkursów na Facebooku

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło: InfoWire.pl

Dobrze zorganizowany konkurs na Facebooku potrafi być niezwykle skutecznym narzędziem w rękach marketera. Podejmując się takiego przedsięwzięcia musisz jednak pamiętać, że jako organizator ponosisz pełną odpowiedzialność za jego zgodność z prawem. Poniżej znajdziesz kilka rad gdzie szukać informacji na ten temat oraz na jakie kwestie powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

Chcąc uzyskać wskazówki jak prawidłowo zorganizować konkurs na Facebooku pierwsze kroki powinniśmy skierować na stronę regulaminu usługi Strona na Facebooku. Tam, w zakładce zatytułowanej Promocje znajdziemy najważniejsze zasady dotyczące organizacji tego typu przedsięwzięć. Aby organizowany przez nas konkurs spełniał wymogi narzucane przez prawo należy także zapoznać się z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności z regulacjami prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej (ochrona znaków towarowych) oraz ustawy o grach hazardowych.

Regulamin to podstawa

Każdy konkurs powinien posiadać oficjalny regulamin, do którego każdy uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp. Osoby biorące udział w konkursie powinny być także poinformowane szczegółowo o warunkach udziału oraz sposobie wyłonienia zwycięzcy.

Czy to konkurs czy loteria?

Należy pamiętać, że konkurs i loteria to w świetle prawa dwa różne pojęcia. Wiadomo, że zarówno w jednym jak i drugim przypadku nagrodami mogą być wygrane pieniężne lub rzeczowe. Oba przedsięwzięcia będą wymagały odrębnego regulaminu. Konkurs i jego zasady można dowolnie organizować i ustalać. Jeżeli natomiast zamierzamy zorganizować grę opierającą się czynnikach losowych (loterię), konieczne będzie uzyskanie odpowiednich zezwoleń, o których mowa w ustawie o grach hazardowych. Zgodnie z tą ustawą, grą losową jest taka gra, w której wygrana jest pieniężna lub rzeczowa, jej wynik zależy od przypadku, a jej warunki określa regulamin. Za urządzenie gier losowych bez wymaganych prawem zezwoleń ustawa przewiduje karę pieniężna:

art. 89. Karze pieniężnej podlega:[] urządzający gry hazardowe bez koncesji lub zezwolenia, bez dokonania zgłoszenia, lub bez wymaganej rejestracji automatu lub urządzenia do gry;[] 2. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej wynosi 100% przychodu uzyskanego z urządzanej gry.

Uczestnikom takich gier grozi z kolei kara pieniężna w wysokości 100 proc. wygranej.

Jeżeli pragniemy uniknąć ewentualnego zarzutu, że organizowany przez nas konkurs nosi cechy loterii, powinniśmy wyraźnie określić jakie są kryteria wyboru zwycięzców i podać taką informację do wiadomości uczestników- radzi Dominika Strupiechowska Junior PR Specialist GRUPA 365 NET

Nowe zasady organizacji konkursów na Facebooku

Od dłuższego czasu na Facebooku możliwe jest organizowanie konkursów bez konieczności przygotowywania do tego celu dedykowanej aplikacji. Organizator konkursu ma do dyspozycji funkcje natywne Facebooka takie jak przycisk Lubię to! oraz system komentarzy. Należy jednak pamiętać, że przy prowadzeniu konkursów nie można wykorzystywać prywatnych osi czasu (niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu udostępnij na swojej osi czasu lub udostępnij na osi czasu znajomego) .

Ochrona danych osobowych

Przy organizowaniu loterii, konkursu lub innej gry musimy zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych ich uczestników. Niewykluczone, że w związku z organizowanym przez nas konkursem powstanie po naszej stronie obowiązek rejestracji zbioru danych ich uczestników. W sekcji II Regulaminu Stron na Facebooku czytamy, że:

W przypadku zbierania bezpośrednio od użytkowników informacji ich dotyczących i treści należących do nich administrator strony ma obowiązek wyraźnego poinformowania, że to on (a nie serwis Facebook) gromadzi te dane, opublikowania informacji na temat zbieranych informacji i treści oraz uzyskania zgody użytkowników na gromadzenie i wykorzystywanie tych danych. Bez względu na sposób uzyskiwania informacji o użytkownikach i treści należących do użytkowników administrator musi pozyskać odpowiednie zezwolenia na dalsze wykorzystanie tych danych.

Tworząc regulamin konkursu należy koniecznie poinformować uczestników o dwóch kwestiach. Po pierwsze: na jakich zasadach dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez organizatora, po drugie: w jakim celu są one zbierane. Akceptując regulamin, uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych i ich następne wykorzystanie w ramach konkursu. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystywać dane uczestników w innych celach niż podane w regulaminie, konieczne będzie uzyskanie kolejnej zgody- dodaje Dominika Strupiechowska.

Nie zawsze jednak tworzenie i zgłaszanie bazy danych osobowych będzie konieczne. Przy organizowaniu konkursów, w których przewidziane nagrody mają niewielką, symboliczną wręcz wartość, można powołać się na przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, zwalniające z obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Kwestię tę reguluje art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi, że stanowi bowiem, że z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.

GRUPA 365 NET to innowacyjna grupa działająca w obszarze cross-marketingu zintegrowanego wpieranego najnowszymi osiągnięciami technologii w dziedzinie komunikacji PR.Proponujemy kompleksową obsługę 360 oraz doradztwo w obszarze strategii reklamy, marketingu, promocji i PR. Jesteśmy ekspertami działań online w sieci Internet - gdzie rozwijamy projekty o silnym potencjalne komercjalizacji.
 
NR1WINTERNECIE.pl to nasz adres www i miejsce, o które zabiegamy dla naszych klientów.

Więcej na: http://www.NR1wINTERNECIE.pl 

http://www.grupa365net.pl oraz http://www.facebook.com/grupa365net 

 

 

 

Źródło: GRUPA 365 NET

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także