Grupa Kapitałowa ATM - wzrost zysków we wszystkich segmentach działalności po czterech kwartałach 2013 r.

Grupa Kapitałowa ATM - wzrost zysków we wszystkich segmentach działalności po czterech kwartałach 2013 r.

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl / Źródło: InfoWire.pl

121 mln. zł to skonsolidowane przychody po czterech kwartałach 2013 r. Grupy Kapitałowej ATM, największego polskiego, niezależnego producenta programów telewizyjnych i filmów. Grupa odnotowała również wyraźny wzrost zysku netto, który wyniósł ponad 6 mln zł. Największa dynamika przychodów w ubiegłym roku miała miejsce w segmencie nadawania. Istotny wzrost zysku netto nastąpił także w segmencie związanym m.in. z grami komputerowymi i aplikacjami na smartfony i tablety. 

Grupa Kapitałowa ATM utrzymała dodatnią dynamikę (zwyżka o 10.2 % w stosunku do ub.r.) głównie dzięki wzrostowi przychodów z działalności nadawczej oraz zarządzania aktywami własnymi. Tym samym, sprawdziły się oczekiwania Zarządu Grupy jeśli chodzi o rozwój w tych obszarach. W strukturze przychodów Grupy Kapitałowej działalność nadawcza stanowi 14,76%. (w 2012 r. było to 5,6%), natomiast w segmencie zarządzania aktywami trwałymi, wpływy spoza Grupy (w porównaniu do czterech kwartałów 2012 r.) wzrosły o 28,3%. Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej ATM nadal pozostaje produkcja telewizyjna, stanowiąc 60,7% wpływów ogółem. 

Grupa Kapitałowa ATM prowadzi działalność w czterech segmentach operacyjnych produkcja telewizyjna, zarządzanie aktywami trwałymi, nadawanie oraz pozostały. Każdy z segmentów odnotował w 2013 roku poprawę wyników i marż. W 2013 r. najbardziej dynamicznie rozwijał się segment związany z nadawaniem własnego kanału telewizyjnego ATM Rozrywka TV. 

Świetne wyniki i kolejny wzrost zanotowała spółka Aidem Media producent gier oraz programów komputerowych na różne platformy sprzętowe. Produkty spółki Aidem Media to kilka nowych gier miesięcznie, osiągających wysokie notowania w rankingach. Bardzo dobre wyniki wygenerowane przez Aidem Media w zakresie sprzedaży gier komputerowych oraz udostępniania w nich miejsc reklamowych, przyczyniły się do wzrostu zysku netto segmentu (po czterech kwartałach) o 250 %. Spółka będzie kontynuowała produkcję i sprzedaż własnych aplikacji, a także realizowała usługi na rzecz innych podmiotów z tego rynku. 

Zakończenie latem ub. r. procesu cyfryzacji i pojawienie się nowych nadawców (cyfrowych) pokazało wyraźny spadek udziałów wielkiej czwórki. Kanały tematyczne - w tym także ATM Rozrywka TV stanęły przed szansą dalszego rozwoju. Mimo krótkiego okresu nadawania (start w lipcu 2012 r.), antena systematycznie wypełnia się nowościami: w grudniu 2013 r. uruchomiono specjalne pasmo dla najmłodszych widzów, weekendy to czas na filmy. Oprócz emisji nowych seriali i wartościowych dokumentów, stacja stawia też na produkcje własne - w czwartym kwartale 2013 r. ATM Rozrywka zakończyła prace nad autorskim programem satyryczno-rozrywkowym Dobranoc ATM nawiązującym do formuły Saturday Night Live (programu cieszącego się niesłabnąca popularnością od blisko 40 lat!). 

Mimo istotnych kosztów ponoszonych w związku z nadawaniem programu, ATM Grupa kwantyfikuje wysoką dynamikę przychodów pochodzących z tej działalności. Po roku nadawania, kanał ATM Rozrywka podwoił udział w grupie komercyjnej i grupie 4+ co miało bezpośrednie przełożenie na wyższe przychody Grupy. Podwoiła się też liczba widzów stacji. Wpływy z tytułu sprzedaży czasu antenowego w czterech kwartałach 2013 r.,w porównaniu do analogicznego okresu, wzrosły o 188,9%. 

W segmencie produkcji telewizyjnej, mimo odczuwalnej, oszczędnościowej polityki nadawców, ATM Grupa odnotowała wzrost. Spółki Grupy kontynuowały większość popularnych produkcji: Pierwsza miłość (10 lat emisji i oglądalność, która sięga 3 mln.) i Świat według Kiepskich (emitowany od 15 lat, co jest światowym rekordem, kultowy sitcom produkowany dla Telewizji Polsat), najpopularniejsze seriale Jedynki - Ojciec Mateusz i Ranczo (ponad 6 mln widzów premierowego odcinka nowej, 8. serii).

W 2013 r. ATM rozpoczął współpracę z nowymi nadawcami, realizując oryginalne formaty programowe. Dla FOX International Channels powstał pierwszy polski modowy talent show Projektanci na start, który podniósł wyniki stacji. W okresie emisji Projektantów, FOX Life gromadził średnio 5,3 tys. widzów. Premierowe odcinki uzyskały średni wynik 16,6 tys. widzów. Najlepszym odcinkiem premierowym był odcinek emitowany 4 grudnia (widownia 28,9 tys.), a najlepszą oglądalność miał odcinek nadawany 1 stycznia (45.3 widzów).

ATM Grupa jest także producentem wykonawczym serialu Wataha dla stacji HBO (emisja planowana jest w 2014 r.). To pierwsza, oparta na pomyśle własnym produkcja serialowa HBO Europe. 

Zarówno Projektanci na start i Wataha - oryginalne produkcje Grupy, stanowią istotny krok w dywersyfikacji przychodów Grupy osiąganych w segmencie produkcji telewizyjnej. Wzmocnienie działań sprzedażowych w segmencie zarządzania aktywami trwałymi, doprowadziło również do poprawy wyników spółek  ATM System, ATM Studio i ATM FX. 

ATM FX odnośni znaczące sukcesy na rynku efektów komputerowych. Produkcja Big leap zgarnia kolejne nagrody i wyróżnienia na festiwalach w kraju i za granicą (ostatnio na Festiwalu w Los Angeles), spółka podpisała też w ubiegłym roku kontrakt na realizację efektów specjalnych do rosyjskiej superprodukcji Trzej muszkieterowie i serialu pod tym samym tytułem. 

ATM System realizuje największy w swojej historii kontrakt ze spółką Live Park na obsługę meczów T-Mobile Ekstraklasy. 

Po dwóch latach działalności, ugruntowaną rynkową pozycję zyskało centrum produkcji filmowo-telewizyjnej ATM Studio. Realizowane są w nim największe widowiska telewizyjne obecnie m.in. The Voice of Poland dla TVP oraz Top Chef i Taniec z gwiazdami dla Telewizji Polsat. Mają w nim też swoje sceny renomowane stołeczne teatry. Przez cały rok organizowane są liczne komercyjne eventy i największe branżowe imprezy, nie tylko medialne - po raz pierwszy w obiekcie ATM Studio zrealizowany został kongres medyczny, w którym wzięło udział blisko 2000 uczestników. Obiekt w analizowanym okresie czterech kwartałów 2013 roku został doceniony przez pisma branżowe i zdobył wiele pozytywnych ocen, wyróżnień i nominacji w zakresie funkcjonalności i jakości. 

Spółki Grupy Kapitałowej ATM Grupa mają duży udział w kreowaniu treści na polskim rynku telewizyjnym oferując autorskie scenariusze i pomysły. Bogata biblioteka programowa ATM-u pozwala na prezentowanie (kilka razy w roku) pomysłów nadawcom telewizyjnym. Coraz częściej realizowane są odcinki pilotowe - w ten sposób prezentowane były takie seriale jak Licencja na wychowanie, Pielęgniarki, Galeria, Na krawędzi, Wataha, na które zostały podpisane umowy produkcyjne. W 2013r. spółki, ATM Grupa oraz Baltmedia zrealizowały piloty do kolejnych programów. Aktywne działania, aby zainteresować stacje telewizyjne nowymi projektami mogą się przełożyć na zawarcie kontraktów dotyczących ich realizacji. 

Co roku firma aktywnie uczestniczy w największych międzynarodowych targach i spotkaniach, czego efektem są nie tylko nowe formaty pozyskiwane przez Grupę, ale także sprzedaż produkcji Grupy na cały świat (m.in. Ranczo). 

Zdaniem Zarządu Grupy Kapitałowej ATM, wspomniane wydarzenia dowodzą trafności dotychczasowej strategii i będzie ona kontynuowana. Symptomem nadchodzącego ożywienia na rynku jest wyraźny wzrost zainteresowania stacji nowymi programami. W 2014 r. Grupa ATM spodziewa się wprowadzić na anteny TV co najmniej trzy nowe produkcje. 

*Wszystkie dane za Nielsen Audience Measurement. 

Informacjedodatkowe:

Grupa Kapitałowa ATM Grupa to największy działający od 1992 roku niezależny polski producent telewizyjny. Obecnie najbardziej znany z seriali takich jak Ranczo, Ojciec Mateusz, Pierwsza miłość, Świat według Kiepskich czy Galeria. Spółki Grupy Kapitałowej ATM produkują programy telewizyjne na zlecenie m.in. Telewizji Polsat, Telewizji Polskiej, FOX International Channels i HBO. Jako jedyna firma w tym sektorze w Polsce dysponuje własnym zapleczem techniczno logistycznym, umożliwiającym świadczenie pełnej gamy usług w zakresie przygotowania i produkcji programów telewiz

Źródło: ATM GRUPA S.A.

dostarczył:
netPR.pl

 0

Czytaj także