BNP Paribas Real Estate - roczne wyniki

BNP Paribas Real Estate - roczne wyniki

Dodano:   /  Zmieniono: 

2013: wzrost poprzez międzynarodową ekspansję

- 716mln przychodów, wzrost o 8%

- 164m zysku operacyjnego, wzrost o 6%

 

W roku 2013 firma BNP Paribas Real Estate osiągnęła doskonałe wyniki, lepsze od osiągniętych w roku 2012. Był to rekordowy rok w zakresie Corporate Real Estate, wliczając w to ponad 300 000 mkw. nowych projektów biurowych, których realizacja została rozpoczęta przez Dział Property Development. Połowa z wolumenu tej powierzchni powstaje poza Francją i w większości jest już wynajęta. Również Dział Advisory zanotował wzrost szczególnie w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, a we Francji pozostał na dotychczasowym wysokim poziomie. Rok 2013 przebiegał również pod znakiem rozwoju naszego biznesu w skali międzynarodowej. Uruchomiliśmy nasze platformy w Dubaju, Singapurze i w Hong Kongu. W Niemczech przejęliśmy dwie silne firmy: jedną działającą w obszarze property management (zarządzanie nieruchomościami), a drugą wyspecjalizowaną w obszarze investment management (doradztwo inwestycyjne). Do tego w Londynie i w Niemczech zatrudniliśmy ok. 100 osób w Dziale Transaction mówi Philippe Zivkovic, Executive Chairman, BNP Paribas Real Estate.            

Obrót wyniósł 716 milionów Euro w 2013 roku, co oznacza wzrost o 8% rok do roku (versus 662 miliony Euro obrotu w 2012 roku). Obrót rozkłada się następująco:

- 63% wygenerowanych przychodów przypada na świadczone w ramach firmy usługi (pośrednictwo w wynajmie powierzchni, doradztwo, wyceny, zarządzanie nieruchomościami oraz doradztwo inwestycyjne) oraz 37% na działalność deweloperską (w sektorach mieszkaniowym i komercyjnym).

- 54% wartości przychodów zostało wygenerowanych na rynku francuskim, a 46% na pozostałych rynkach (w tym 19% UK, 13% Niemcy i 7% Włochy).

- 38% przychodów przypada na usługi świadczone dla stałej bazy klientów w zakresie doradztwa, wycen, zarządzania nieruchomościami oraz doradztwa inwestycyjnego.

Biznes w większości skupiony jest na sektorze nieruchomości komercyjnych 84% przychodów. Tylko 16% obrotu przypada na sektor nieruchomości mieszkaniowych.    

Wyniki w podziale na poszczególne linie biznesowe

  1. Transaction nieruchomości komercyjne (pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kupno i sprzedaż nieruchomości)

W 2013 udział tej linii biznesowej w przychodach całej firmy kształtuje się na poziomie 186 milionów Euro, co oznacza 8% wzrost w porównaniu do roku 2012. Obrót wzrósł w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w Europie Południowej (Włochy i Hiszpania). We Francji spadek prowizji wyniósł 5% podczas gdy ceny spadły średnio o 10%, a wolumen transakcji na rynku obniżył się o ok. 25%, co oznacza, że firma BNP Paribas Real Estate zwiększyła udział w rynku.

  1. Consulting - doradztwo

Przychody wygenerowane przez tę linię biznesową wzrosły do 40 milionów Euro (oznacza to 15% wzrost w porównaniu do roku 2012). W ramach tej linii biznesowej świadczone są trzy typy usług: strategie dla najemców powierzchni, project management (studia wykonalności projektów) oraz occupier management (outsourcing działów nieruchomości funkcjonujących w ramach firm, dla których nieruchomości nie są przedmiotem działalności biznesowej), a także tworzenie i zarządzanie bazami danych dla inwestorów.

  1. Valuation - wyceny

41 milionów Euro przychodów w 2013 roku oznacza wynik porównywalny do tego osiągniętego w 2012 roku. W obrocie wygenerowanym przez tę linię biznesową największy udział miała Francja (39%). Na drugim miejscu znalazła się Wielka Brytania (23%), a następna była Hiszpania (18%). Całościowa wartość wycenionych nieruchomości (w 12 krajach) osiągnęła poziom 233 miliardów Euro (311 milionów mkw.).

  1. Property Management zarządzanie nieruchomościami

Przychody wygenerowane w tej linii biznesowej osiągnęły poziom 92 milionów Euro w 2013 roku, co oznacza wzrost o 5,5% w porównaniu do roku 2012. W wyniku organicznego wzrostu, a także przejęcia dwóch firm (Imoplan w Niemczech oraz holenderskiego biznesu zarządzania nieruchomościami należącego do Aberdeen Asset Management) BNP Paribas Real Estate zarządza obecnie 35,8 milionami mkw. (o 3,7 miliona więcej niż w 2012 roku). 60% portfela to nieruchomości biurowe. Ten wynik stawia BNP Paribas Real Estate w pozycji lidera jeżeli chodzi o Europę Kontynentalną.

  1. Investment Management doradztwo inwestycyjne

Przy przychodach netto na poziomie 65,2 milionów Euro w 2013 roku (wzrost o 6% w porównaniu do roku 2012), ta linia biznesowa zgromadziła ponad 800 milionów Euro nowego kapitału w 2013 roku. Na koniec 2013 w ramach Investment Management firma BNP Paribas Real Estate zarządzała aktywami w Europie o wartości blisko 18 miliardów Euro (74% z tego wolumenu przypada na inwestorów instytucjonalnych). W sumie Investment Management posiada ponad 100 000 klientów. Przejęcie firmy iii-investments w Niemczech w 2013 roku spowodowało, że spółka BNP Paribas Real Estate przesunęła się z 17 na 9 miejsce w Europie w tym obszarze rynku nieruchomości.

  1. Property Development działalność deweloperska

Całościowy wolumen przychodów z tej działalności kształtował się na poziomie 874 milionów Euro, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu do roku 2012. W 2013 roku rozpoczęła się budowa ponad 300 000 mkw. nowej powierzchni biurowej. Połowa z tej powierzchni powstaje we Francji wliczając w to projekt Cityligts (80 000 mkw.) w Boulogne-Billancourt oraz Unicity (36 000 mkw.) w Levallois-Perret. Druga połowa powstaje w ramach trzech projektów: 6 Pancras Square (46,000 mkw.) blisko Kings Cross w Londynie, siedziby banku BNL w Tiburtina, dzielnicy Rzymu (44,000 mkw.) oraz budynku BGL w Kirchberg, dzielnicy Luksemburga (50,000 mkw.).  

  1. Residential nieruchomości mieszkaniowe (Property Development, Transaction oraz zarządzanie nieruchomościami Studelites i Hipark)

Zgodnie z naszymi przewidywaniami i zmianami na rynku mieszkaniowym we Francji wolumen przychodów w ramach tej linii biznesowej w 2013 roku osiągnął poziom 423 milionów Euro, co oznacza 23,5% spadek w porównaniu do 2012 roku. Liczba nowobudowanych mieszkań została dostosowana do panujących warunków rynkowych w 2013 roku rozpoczęliśmy budowę 1435 mieszkań. To o 25% mniej niż w 2012 roku. W 2013 roku dostarczyliśmy na rynek w sumie 3000 mieszkań.

 

 

Źródło: BNP Paribas Real Estate

dostarczył:
netPR.pl
+
 0

Czytaj także