Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej

Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej

Dodano:   /  Zmieniono: 

8 kwietnia 2014 r. w Katowicach odbędzie się konferencja Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej". Merytoryczna debata pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jest wydarzeniem wprowadzającym do VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress EEC, 7-9 maja br.).

Gośćmi honorowymi konferencji Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej" będą: Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, Honorowy Przewodniczący Rady Patronackiej EEC oraz Bronisław Komorowski,prezydent RP.

Gospodarka niskoemisyjna jest jednym z głównych celów gospodarczych Unii Europejskiej. W Unii dyskusja nie dotyczy tego czy ograniczać emisje gazów cieplarnianych lecz tego, jak duża ma to być redukcja. Na razie zdefiniowano cele redukcji emisji CO2 do roku 2020, trwa debata o celach na lata następne.

O gospodarce niskoemisyjnej mówi się często, ale pod tym pojęciem może kryć się wiele, czasem sprzecznych, pojęć. O tym, jak gospodarka niskoemisyjna może wyglądać w naszych realiach będziemy mówić podczas konferencji Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej zapowiada Wojciech Kuśpik, organizator konferencji, inicjator EEC, prezes Grupy PTWP. W komentarzach do kolejnych propozycji redukcyjnych pojawiają się bardzo różne opinie co do skutków takich regulacji: od całkowicie entuzjastycznych do całkowicie pesymistycznych. Bezsprzecznie jest więc o czym rozmawiać dodaje.

W pierwszej części konferencji, która odbędzie się 8 kwietnia br. w Katowicach, omówione zostaną uwarunkowania europejskie które kraje i sektory przemysłu zalecają zwiększenie celów redukcyjnych, a które zalecają ostrożność, a także zyski i zagrożenia z polityki nastawionej na redukcję emisji oraz miks energetyczny co z paliwami kopalnymi i czy OZE mogą zająć istotne miejsce w polskiej energetyce.

Druga część konferencji poświęcona zostanie generalnym uwarunkowaniom krajowej energetyki i gospodarki oraz konkretnym działaniom w polskiej drodze do gospodarki niskoemisyjnej.

W konferencji Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej" wiedzą i doświadczeniem podzielą także się m.in.: Andrzej Balcerek, prezes, dyrektor generalny Górażdże Cement, Maciej Bukowski, prezes Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, Mirosław Czarnik, prezes Górnośląskiego Parku Przemysłowego, Andrzej Czerwiński, poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Tomasz Gawlik, prezes, dyrektor naczelny SEJ, Surojit Ghosh, country manager, członek zarządu ArcelorMittal Poland, Lesław Kuzaj, prezes Alstom w Polsce, Roman Łój, prezes Katowickiego Holdingu Węglowego, Grzegorz Należyty, dyrektor generalny Sektora Energy Siemens, Wiesław Różacki, Country Executive Poland Mitsubishi Hitachi Power Systems GmbH, Janusz Steinhoff, wicepremier, minister gospodarki w latach 1997-2001, Tomasz Tomczykiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Michał Więcek, prezes ENERGOINSTAL, Marek Woszczyk, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna, prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2011-2013, Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Konferencja Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej", pod patronatem i z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jest wydarzeniem wprowadzającym do VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress EEC, 7-9 maja br.)

Więcej informacji o konferencji: http://www.wnp.pl/konferencje/2190.html

Akredytacje dziennikarskie: m.stach@imagopr.pl

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

 Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Akredytacje dziennikarskie: https://www.ptwp.pl/eec/pl/media.html

Więcej informacji o organizatorze Grupa PTWP SA www.ptwp.pl

8 kwietnia 2014 r. w Katowicach odbędzie się konferencja Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej". Merytoryczna debata pod patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego jest wydarzeniem wprowadzającym do VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress EEC, 7-9 maja br.).

Źródło: Europejski Kongres Gospodarczy

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także