Ministerstwo Edukacji szykanuje szkoły przyjazne rodzinie! Podpisz protest.

Ministerstwo Edukacji szykanuje szkoły przyjazne rodzinie! Podpisz protest.

Dodano:   /  Zmieniono: 

W środę 25 marca z inicjatywy Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny ruszyła kampania Szkoła Przyjazna Rodzinie. 20 szkół z powiatu wołomińskiego otrzymało certyfikat gwarantujący, że w tych placówkach dzieciom i młodzieży nie zagraża deprawacja. W takich szkołach dzieci nie będą poddawane propagandzie kwestionującej na przykład tak podstawowe prawdy jak ta, iż małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem i wiele kolejnych szkół chce przystąpić do tego programu. Ta prorodzinna inicjatywa nie spodobała się jednak Ministerstwu Edukacji Narodowej. Zaprotestuj na stronie  http://citizengo.org/pl/6053-ministerstwo-edukacji-szykanuje-szkoly-przyjazne-rodzinie?tc=fb&tcid=2942689

 Minister Joanna Kluzik-Rostkowska zleciła mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty Karolowi Semikowi dokładne przebadanie i skontrolowanie zasad, na jakich dyrektorzy szkół podpisują deklaracje Szkoła Przyjazna Rodzinie. To próba odstraszenia dyrektorów szkół od przyłączenia się do programu. Interwencja, którą z inicjatywy MEN podjął Kurator, nie tylko nie znajduje podstaw prawnych (jest nielegalna), ale wprost narusza obowiązujące przepisy.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty działania Mazowieckiego KO oraz MEN, podjęte w związku z przystąpieniem placówek do programu Szkoła Przyjazna Rodzinie, pozostają zupełnie poza zakresem nadzoru pedagogicznego i tym samym są bezprawne.

Co więcej, ustawa jednoznacznie rozstrzyga, że nadzór nad finansową i administracyjną działalnością szkół sprawuje organ prowadzący szkołę, w tym przypadku gmina. Tym samym, MEN oraz działający na jego polecenie Mazowiecki KO, swymi nielegalnymi działaniami, naruszyli chronioną na mocy art. 165 ust. 2 Konstytucji, zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego (zob. Stanowisko Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris).

Nie pozwól na to, aby konstytucyjnie gwarantowane prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swymi przekonaniami zostało naruszone przez urzędników państwowych - czytamy na stronie, na której można złożyć podpis pod petycją, która jest bezpośrednio wysyłana do Minister Edukacji i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Podpis można złożyć na stronie: http://citizengo.org/pl/6053-ministerstwo-edukacji-szykanuje-szkoly-przyjazne-rodzinie?tc=fb&tcid=2942689

Źródło: Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także