Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia - impreza towarzysząca Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu

Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia - impreza towarzysząca Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl / Źródło: InfoWire.pl

Marszałkowie oczekują większej stabilności prawa i przepisów pozwalających na wprowadzenie rzetelnego planowania potrzeb zdrowotnych w regionach mówiono podczas Ogólnopolskiego Spotkania Menedżerów Ochrony Zdrowia, które w środę (7 maja) odbyło się w Katowicach, jako impreza Towarzysząca Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu.

Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia zwieńczyło cykl regionalnych debat organizowanych przez wydawcę i redakcję miesięcznika oraz portalu Rynek Zdrowia.

W spotkaniu udział wzięło ponad 200 uczestników. Najważniejsze problemy opieki zdrowotnej omówili m.in. odpowiedzialni za politykę zdrowotną wicemarszałkowie z kilku województw, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektorzy szpitali z różnych regionów kraju, reprezentanci izb pielęgniarskiej i aptekarskiej, a także eksperci rynku medycznego.

Tematyka sesji całodniowych obrad obejmowała m.in.: możliwości koordynacji działań różnych organów założycielskich i podmiotów ochrony zdrowia na poziomie regionu, sytuację finansową placówek lecznictwa stacjonarnego, finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, leczenie szpitalne i ambulatoryjne oraz opiekę specjalistyczną, przekształcenia jednostek ochrony zdrowia i plany dotyczące zmiany formy prawnej funkcjonowania szpitali.

Jerzy Michalak, wicemarszałek woj. dolnośląskiego, omawiając problemy polityki zdrowotnej w regionie i koordynacji w dziedzinie lecznictwa przyznał, że jego rola polega na "gaszeniu pożarów" i reagowaniu na bieżące problemy, natomiast reguły gry w ochronie zdrowia zmieniają się zbyt często, a właściwie nie zostały nakreślone, więc trudno jest na razie mówić o perspektywicznym planowaniu.

Michalak omówił również sytuację finansową szpitali marszałkowskich i podkreślił, że finansowo są one obecnie bezpieczne.

Mieliśmy problemy z zadłużeniem, ale teraz działalność szpitali bilansuje się powiedział i dodał, że 15 podmiotów wykazuje zyski. Natomiast zobowiązania wymagalne za 2013 r. wyniosły 38 mln zł, ale województwo dysponuje odpowiednią rezerwą zapewnił.

Do roli marszałków, jako organów koordynujących politykę zdrowotną nawiązał również Roman Kolek, wicemarszałek woj. opolskiego. On także przyznał, że w większym stopniu czuje się "strażakiem gaszącym pożary" niż planistą.

Oczekujemy stabilności przepisów, w oparciu o które można planować rozwój ochrony zdrowia w regionie stwierdził odnosząc się do propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczących tworzenia map potrzeb zdrowotnych. Mają one zmienić rolę województw w kwestii rozpoznania potrzeb zdrowotnych i ich zaspokajania.

Środki finansowe przeznaczane na ochronę zdrowia są od lat na podobnym poziomie. Ale pojawiają się nowe podmioty, które także chcą z nich skorzystać zauważyła z kolei wicemarszałek woj. śląskiego Aleksandra Skowronek, podkreślając, że mapy potrzeb zdrowotnych ustabilizowałaby sytuację szpitali i określiły ich przyszłość.

Dariusz Strojewski, członek zarządu M.W. Trade SA, firmy specjalizującej się w usługach finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym, zauważył, że przychody NFZ za ubiegły rok będą niższe o 2 mld zł od planowanych, a przewidywane przychody rosną obecnie wolnej niż jeszcze niedawno zakładano.

Do tej, zbudowanej na podstawie różnych modeli ekonomicznych, prognozy nawiązała Barbara Bulanowska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Zapewniła, że Fundusz planuje coraz lepiej. Jeśli natomiast zachodzi potrzeba dodatkowego sfinansowania potrzeb, np. szpitali, to uruchamia się rezerwy.

Przyznała, że w budżecie NFZ pojawi się dziura, ale była ona przewidywana. Plan zakłada ujemny wynik powiedziała i dodała, że to, co zapisano w kontraktach z NFZ jest realizowane, mimo że wpływy ze składek zdrowotnych są niższe. Nie można liczyć na ich wzrost w nadchodzących latach stwierdziła.

Dariusz Jorg, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii w Katowicach zwrócił uwagę, że szpitale, przy rosnących kosztach, pracują bez zmian stawek za procedury. Nie przeprowadzono kontraktowania ten rok, tylko aneksowano umowy. Jeśli dojdzie to kolejnego przedłużenia aneksowania umów, może się okazać, że szpitale przez kolejny rok będą dysponować takimi samymi środkami powiedział.

Jak zaznaczył placówki starają się sprostać sytuacji na rynku. Np. w Centrum skrócono czas leczenia pacjentów na okulistyce z 4,6 dnia do 1,67 dnia, ale odbyło się to przy zmniejszonej rentowności procedur. Z drugiej strony czasami nieprzewidywalny system kontraktowania potrafi zaskakiwać pozytywnie. Dzięki inwestycjom jesteśmy przygotowani do kompleksowego leczenia raka piersi według wymagań podanych w zarządzeniu prezesa NFZ, liczymy na otrzymanie kontraktu i zwiększenie przychodów powiedział dyrektor Jorg.

***

Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony Zdrowia wieńczy cykl Regionalnych Spotkań Menedżerów Ochrony Zdrowia poświęconych aktualnym zagadnieniem służby zdrowia i polityki zdrowotnej. Biorą w nich udział m.in. szefowie szpitali, lekarze, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządowcy, a także eksperci. Organizatorem spotkań jest Grupa PTWP SA, organizator Europejskiego Kongres Gospodarczego w Katowicach oraz wydawca miesięcznika i portalu Rynek Zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się pod adresem:

http://www.rynekzdrowia.pl/Konferencje/Ogolnopolskie-Spotkanie-Menedzerow-Ochrony-Zdrowia-impreza-towarzyszaca-EEC-2014,139765.html

www.rynekzdrowia.pl

***

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.

W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

###

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczym www.eecpoland.eu

Akredytacje dziennikarskie: https://www.ptwp.pl/eec/pl/media.html

Więcej informacji o organizatorze Grupa PTWP SA www.ptwp.pl

Zapraszamy również:

Wirtualne biuro prasowe: http://media.eecpoland.eu/

Źródło: Europejski Kongres Gospodarczy

dostarczył:
netPR.pl
 0

Czytaj także