Udany kwartał Banku Pocztowego

Udany kwartał Banku Pocztowego

Dodano:   /  Zmieniono: 

Bank Pocztowy utrzymał tempo rozwoju w I kw. 2014 roku. Wraz z ścisłą kontrolą kosztów przyczyniło się to do rekordowego zysku w danym okresie roku.

Dzięki wytężonej pracy zakończyliśmy pierwszy kwartał 2014 r. z dochodami wyższymi o ponad 20% niż w  pierwszych trzech miesiącach 2013 r. To, w połączeniu z utrzymaniem ścisłej kontroli kosztów zaowocowało zyskiem netto w wysokości ponad 10 mln zł, czyli o ponad 115% wyższym, niż w analogicznym okresie minionego roku powiedział Tomasz Bogus, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Saldo kredytów detalicznych w pierwszym kwartale wzrosło o 15,7% r/r. W tym okresie Bank koncentrował się na sprzedaży kredytów gotówkowych. Wyniosła ona 241 mln zł i była o 67,2% wyższa, niż w pierwszych trzech miesiącach minionego roku. Saldo kredytów gotówkowych na koniec marca br. wyniosło 1,6 mld zł, wobec 1,2 mld zł rok wcześniej (wzrost o 33% r/r).

Jakość naszego portfela kredytowego pozostaje na znacznie lepszym poziomie niż średnia dla sektora. Wskaźnik NPL wyniósł 5,4%, wobec 7,6% sektora bankowego mówi Tomasz Bogus.

Bank Pocztowy kontynuował politykę ścisłej kontroli kosztów. W efekcie wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł do 69,5%, wobec 77,2% na koniec marca 2013 r. ROE netto wyniosło 10,4% (5,2% rok wcześniej).

Na koniec marca z usług Banku Pocztowego korzystało 1,4 mln Klientów detalicznych i mikrofirm (przyrost o 5,4% r/r). Bank prowadził 828 tys. Pocztowych Kont Standard i Nestor wobec 783 tys. rok wcześniej.

Saldo kredytów ogółem wyniosło 5,3 mld zł (4,8 mld rok wcześniej). Zdecydowaną większość stanowiły kredyty udzielone Klientom detalicznym 4,3 mld zł. Ich wzrost w ciągu roku wyniósł 15,7%. Po stronie depozytów Bank odnotował nieznaczny, 1,2% wzrost do poziomu 5,5 mld zł.*

Bank Pocztowy utrzymywał wskaźniki miar kapitałowych i płynności na bezpiecznych poziomach. Współczynnik wypłacalności wyniósł 12,8%**, Tier 1 9,4%, natomiast M4 1,14.

Bank wraz z Pocztą Polską kontynuował rozwój sieci sprzedaży usług finansowych. W pierwszym kwartale liczba placówek własnych Banku przekroczyła 300. Równocześnie Poczta Polska otwierała kolejne dedykowane Pocztowe Strefy Finansowe (320 jednostek na koniec marca br). Ogółem sieć placówek dedykowanych obsłudze bankowej przekroczyła 600 jednostek na koniec I kwartału 2014 roku.

 

* Baza depozytowa kapitał (bez odsetek), bez lokat indywidualnie negocjowanych Poczty Polskiej; źródło: dane zarządcze Banku

** bez uwzględnienia zysku w kapitale


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Bank Pocztowy SA

infoWire.pl
 0

Czytaj także