Bezrobocie w kwietniu: 13%

Bezrobocie w kwietniu: 13%

Dodano:   /  Zmieniono: 

Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 13% wobec 13,5% w marcu - poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny. Dane GUS okazały się zgodne z wcześniejszymi doniesieniami Ministerstwa Pracy.

W porównaniu do marca, stopa bezrobocia spadła o 0,5 pkt. proc. W tym samym okresie 2013 r. spadek był niższy - wyniósł 0,3 pkt proc. Stopa bezrobocia na koniec kwietnia była o 1 pkt proc. niższa niż przed rokiem. Tylko od stycznia spadła w sumie o 1 pkt. proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 2 mln 79 tys. osób. Prawdopodobnie już w maju liczba bezrobotnych spadnie poniżej 2 mln osób.

Niestety, w ślad za spadkiem zarejestrowanych bezrobotnych nie idzie wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Jak poinformowali statystycy, w kwietniu wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 0,7% w ujęciu rocznym. Tu rynkowy konsensus zakładał wzrost o 0,8% w skali roku i o 0,1% w porównaniu do marca. Liczba zatrudnionych sięgnęła 5,514 mln osób, podczas gdy odpowiednio rok i dwa lata temu wyniosła 5,478 mln i 5,531 mln.

- Kwietniowe dane z rynku pracy nieznacznie, ale jednak rozczarowały. Szczególnie dotkliwe okazały się statystyki zatrudnienia: wzrost o 0,7% rdr oznacza jednak redukcję 900 etatów względem marca. To dość słabe rezultaty w zestawieniu z najszybszym od dwóch lat wzrostem PKB odnotowanym w pierwszym kwartale komentuje Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl.

Co powoduje spadek bezrobocia?

Dane GUS-u potwierdzają tezę, że wzrost zatrudnienia omija sektor przedsiębiorstw. Oznacza to, że etatów przybywa głównie w mikrofirmach, ale również bardzo prawdopodobne jest twierdzenie, że spadek bezrobocia w największym stopniu związany jest z wydatkami na staże i szkolenia oraz dotacjami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

- Tak duża rozbieżność pomiędzy bardzo pozytywnymi danym odnośnie bezrobocia rejestrowego (w kwietniu spadło o 100 tys.) a gorzkimi danym dotyczącymi zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw rzuca cień na kierunek prowadzonej przez rząd polityki. Przedsiębiorstwa potrzebują realnych zachęt do zwiększania zatrudnienia, a co za tym idzie - wynagrodzeń. Bez cięć podatkowych i przyśpieszenia prac nad deregulacją administracji oraz likwidacją niepotrzebnych obowiązków informacyjnych okres wzrostu gospodarczego może być zauważalny tylko na papierze dodaje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.

Więcej na ten temat:  http://www.bankier.pl/wiadomosc/Bezrobocie-w-kwietniu-13-3131160.html

 

 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Bankier.pl

infoWire.pl
 0

Czytaj także