Barometr Providenta: Wydatki Polaków na Dzień Dziecka

Barometr Providenta: Wydatki Polaków na Dzień Dziecka

Dodano:   /  Zmieniono: 
  • Ponad trzy czwarte Polaków decyduje się na zakup swoim pociechom prezentu z okazji Dnia Dziecka.
  • Średnia wartość prezentów kupowanych przez rodziców z okazji Dnia Dziecka wynosi 176 zł. Jedna czwarta ankietowanych przeznacza na ten cel kwotę od 51 zł do 100 zł.
  • Upominki na Dzień Dziecka nie należą do tych najdroższych. Bardziej niż ich wartość liczy się jednak pamięć i niespodzianka ze strony rodziców.
  • Rzadziej niż na Dzień Dziecka obdarowujemy najmłodszych upominkami z okazji Świąt Wielkanocnych, imienin i zakończenia roku szkolnego.

Dzień Dziecka na stałe wpisał się już do kalendarza Polaków, którzy z tej okazji chcą sprawić swoim pociechom miłą niespodziankę. Jak wynika z badania Barometr Providenta, przeprowadzonego przez firmę badawczą PBS na próbie 400 klientów Provident Polska S.A., jest to jedna z trzech najczęściej wymienianych okoliczności, która skłania rodziców do obdarowania dzieci upominkiem. Ze święta, które w niektórych krajach przybrało charakter społeczny, przypominając o konieczności ochrony praw najmłodszych, Dzień Dziecka ponownie przeistoczył się w święto silnie utrwalające więzi między rodzicami a pociechami, także w symbolicznej sferze upominków.

Ponad trzy czwarte ankietowanych Polaków (ok. 78%), którzy w ciągu ostatniego roku kupili lub przygotowali chociaż jeden prezent dla dziecka w wieku do 18 lat, deklaruje, że decyduje się na zakup upominku właśnie z okazji Dnia Dziecka. Częściej obdarowujemy swoje pociechy tylko z okazji urodzin (ok. 95% respondentów) oraz na Boże Narodzenie (prezent pod choinkę kupuje ok. 94% ankietowanych).

Podarunek na Dzień Dziecka: częstszy niż na Święta Wielkanocne i imieniny

Tym samym Dzień Dziecka zdystansował inne popularne wydarzenia, przy okazji których Polacy kupują swoim dzieciom prezenty, m.in. takie jak: Święta Wielkanocne (64%) oraz imieniny (ok. 61%). Zdecydowanie mniej zakorzenione w polskiej tradycji jest także obdarowywanie najmłodszych upominkami w związku z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego. Prezenty na jego inaugurację są ponad pięciokrotnie mniej popularne (ok. 15%) niż w przypadku Dnia Dziecka. Ponad trzykrotnie mniej rodziców nagradza dzieci upominkiem na zakończenie roku szkolnego niż w dniu 1. czerwca (24%).

Najnowsze wyniki naszego Barometru potwierdzają, że zwyczaj obdarowywania najmłodszych upominkami z okazji Dnia Dziecka jest już bardzo silnie zakorzeniony w naszej obyczajowości i tradycji, mimo że oczywiście nie jest to święto typowo polskie[1]. Obchodzony na świecie od ponad 60 lat Dzień Dziecka to dla większości rodziców także okazja zakupowa  powiedział Przemysław Kasza z działu badań i analiz Provident Polska.

- O jego popularności wymownie świadczy fakt, że Dzień Dziecka jako wydarzenie skłaniające do obdarowania najmłodszych prezentem prześcignął nawet imieniny, co wydaje się dość zaskakujące. Warto także zwrócić uwagę, że blisko jedna czwarta Polaków obdarowuje swoje pociechy, również w czerwcu, z okazji zakończenia roku szkolnego. Ma to wymiar premiowania osiągnięć, tj. symbolicznego nagrodzenia dzieci za dobre wyniki w nauce dodaje Przemysław Kasza.

Niespodzianka i wyraz pamięci: wciąż ważniejsze niż wartość upominku

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku porównania wartości prezentów, które rodzice kupują swoim pociechom przy różnych okazjach. Największa liczba ankietowanych deklaruje, że najcenniejszymi upominkami obdarowuje dzieci na Boże Narodzenie (39%). Średnia wartość prezentów kupowanych z tej okazji (przez rodziców, którzy deklarują, że są to najdroższe upominki dla ich dzieci) wynosi 361 zł. Niemal taka sama liczba rodziców najdroższe prezenty kupuje swoim pociechom na Pierwszą Komunię (28%) oraz na urodziny (27%). Średnia wartość upominków kupowanych z tej okazji (które uznawane są za najdroższe) wynosi odpowiednio: ok. 845 zł oraz ok.350 zł.

Z tymi liczbami bardzo mocno kontrastuje typowa wartość upominków na Dzień Dziecka. Tylko 1,5% ankietowanych deklaruje, że kupuje najmłodszym najdroższy podarunek z tej właśnie okazji. Średnia wartość prezentów, jakimi respondenci obdarowują swoje pociechy 1. czerwca, wynosi 176 zł. Jedna czwarta ankietowanych Polaków (ok. 25%) z okazji Dnia Dziecka wręcza najmłodszym prezent o wartości od 51 zł do 100 zł. Niewiele mniej osób (ok. 23%) decyduje się na zakup raczej symbolicznego upominku, którego wartość nie przekracza 50 zł. Cenniejsze prezenty powyżej 200 zł i powyżej 500 zł kupuje zdecydowana mniejszość respondentów odpowiednio ok. 11% oraz ok. 3% ankietowanych.

Deklarowana przez rodziców wartość prezentów kupowanych najmłodszym z okazji Dnia Dziecka może wskazywać na kilka tendencji. Po pierwsze, w porównaniu z innymi okazjami, prezenty na Dzień Dziecka wydają się wciąż mieć wymiar bardziej symboliczny. Może to wynikać z faktu, że w relacjach rodzic-dziecko bardziej niż cena upominku liczy się fakt, że jest to przede wszystkim miła niespodzianka i wyraz pamięci powiedział Przemysław Kasza.

Po drugie, warto również zwrócić uwagę na fakt, że wiele rodzin wciąż odczuwa w swoich portfelach konsekwencje kryzysu gospodarczego. Zgodnie z ogłoszonymi 20 maja br. wynikami Indeksu Genworth 2014, który mierzy subiektywne poczucie niestabilności finansowej w 20 krajach świata, w tym w Polsce, aby podreperować swój budżet Polacy starają się oszczędzać również na upominkach. 37% mieszkańców naszego kraju, tnąc koszty, rezygnuje także z zakupu prezentów. To naturalne, że staramy się oszczędzać nie tyle na podstawowych wydatkach, co przede wszystkim na przyjemnościach dodaje Przemysław Kasza.

Im starsze dziecko, tym droższy prezent

Bez względu na okazje, kwoty przeznaczane przez rodziców na zakupów upominków rosną wprost proporcjonalnie do wieku dzieci. Na zakup prezentów dla najmłodszych (w wieku do 6 lat) respondenci przeznaczają średnio ok. 202 zł. Starsze dzieci, w wieku od 7 do 14 lat oraz od 15 do 18 lat, mogą liczyć na nieco droższe upominki, o średniej wartości odpowiednio: ok. 238 zł oraz ok. 315 zł.

[1] Dzień Dziecka obchodzony jest na świecie od 1952 r., a jego inicjatorem była organizacja The International Union for Protection of Childhood, prowadząca działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na całym świecie. Rok później do obchodów święta przyłączyła się także Organizacja Narodów Zjednoczonych. W Chinach Dzień Dziecka obchodzony był już od 1926 r.

***
Barometr Providenta

Cykliczne badanie klientów, które pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i decyzji finansowych Polaków, prowadzone od 2011 roku. Provident obsługuje aktualnie 841 tysięcy klientów w całej Polsce, dzięki czemu wyniki badania pokazują prawidłowości i zachowania, które mogą być charakterystyczne dla Polaków o średnich i niższych dochodach. Poszczególne odsłony badania dotyczą najpopularniejszych wydatków Polaków: związanych ze świętami, wakacjami, czy też finansowaniem wyprawek szkolnych dla dzieci. Zakres badania obejmuje również nadzieje i obawy związane z oceną własnej sytuacji finansowej.

Tegoroczna edycja badania dotyczącego wydatków Polaków na Dzień Dziecka zrealizowana została na zlecenie firmy Provident Polska przez firmę badawczą PBS w maju 2014 roku na próbie 400 klientów firmy Provident, którzy w okresie 12 miesięcy kupowali lub przygotowywali prezent dla dziecka w wieku do 18 lat.

Podstawowe informacje o Provident Polska S.A.

Provident Polska S.A jest częścią grupy finansowej International Personal Finance. Firma jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a także w ramach notowań równoległych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obec

Źródło: Provident Polska SA

infoWire.pl

 0

Czytaj także