TAURON Wytwarzanie podpisał umowę na inżyniera kontraktu dla bloku 910 MW w Jaworznie

TAURON Wytwarzanie podpisał umowę na inżyniera kontraktu dla bloku 910 MW w Jaworznie

Dodano:   /  Zmieniono: 

TAURON Wytwarzanie zawarł z Zakładami PomiarowoBadawczymi Energetyki Energopomiar umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w procesie realizacji inwestycji budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

Inżynier kontraktu dla największej inwestycji Grupy TAURON wyłoniony został w drodze postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Umowa została podpisana 30 maja. Wartość brutto wybranej oferty wynosi 36,1 mln zł.

Inżynier kontraktu ma za zadanie wspierać decyzje ekonomiczno-organizacyjne oraz techniczne inwestora związane z realizacją budowy nowej jednostki. Będzie także pełnił funkcje wspomagające, między innymi w zakresie kontroli i opiniowania dokumentacji, raportowania stanu zaawansowania prac oraz nadzorowania przebiegu pomiarów gwarancyjnych. Zgodnie z harmonogramem, termin realizacji całości zamówienia dla inżyniera kontraktu obejmuje okres budowy bloku energetycznego - aż do momentu wykonania pomiarów gwarancyjnych nowej jednostki wytwórczej.

17 kwietnia TAURON Wytwarzanie podpisał z konsorcjum Rafako - Mostostal kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW opalanego węglem kamiennym. Obecnie trwają prace przygotowawcze nad wyłonieniem wykonawców infrastruktury towarzyszącej i pomocniczej bloku.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: TAURON Polska Energia SA

infoWire.pl
 0

Czytaj także