Dynamiczny wzrost sprzedaży i utrzymana rentowność - Benefit Systems publikuje wyniki za I półrocze 2014 r.

Dynamiczny wzrost sprzedaży i utrzymana rentowność - Benefit Systems publikuje wyniki za I półrocze 2014 r.

Dodano:   /  Zmieniono: 

Wybrane dane z raportu finansowego Grupy Benefit Systems za I półrocze:

  • 494 tys. kart sportowych na koniec czerwca 2014 (+14,9% r/r), tj. 64,2 tys. r/r
  • dynamiczny wzrost przychodów: 223,1 mln zł (+18,2% r/r)
  • utrzymana rentowność: 40,9 mln zł zysku brutto ze sprzedaży
  • niższe koszty sprzedaży w relacji do przychodów

Rosnąca dynamika sprzedaży

W I półroczu 2014 przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems wyniosły 223,1 mln zł i były wyższe o 18,2% od przychodów w I półroczu 2013. Spółka utrzymała rentowność - zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 40,9 mln zł.

Dynamiczny wzrost przychodów i utrzymanie rentowności na wszystkich poziomach przekładają się na wyższy zysk. Zysk EBIT Grupy Benefit Systems wyniósł w pierwszym półroczu 14,7 mln zł i był wyższy o 34,8% rok do roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym okresie 11,9 mln zł i był wyższy o 30,6% rok od roku.

- Historycznie pierwsze półrocze dla Grupy Benefit Systems jest sezonowo słabsze na poziomie rentowności i zysku, dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągniętych w tym roku wyników oraz utrzymania marży. Efekty programu zmian zarządczych i kontroli kosztów są widoczne - mówi Tomasz Józefacki, prezes Benefit Systems S.A.

Stabilna tendencja spadku kosztów ogólnoadministracyjnych w relacji do przychodów została utrzymana. W I półroczu 2014 zamknęły się one kwotą 13,6 mln zł i stanowiły 6,1% przychodów. Warto podkreślić, że po wyłączeniu kosztów programu motywacyjnego, koszty w relacji do przychodów wyniosłyby 5,2%.

Wzrost liczby kart sportowych

Liczba kart sportowych na koniec czerwca wyniosła 494 tys. - w porównaniu z końcem czerwca 2013 roku ich liczba zwiększyła się o prawie 14,9% (64,2 tys. sztuk). Wzrost liczby użytkowników programu sportowego związany ze sprzedażą do nowych oraz dosprzedażą do obecnych klientów, instalacja dodatkowych terminali w klubach, przełożyły się pozytywnie na marżę brutto ze sprzedaży w segmencie kart sportowych. W I półroczu 2014 wyniosła ona 21,4% i wzrosła o 2,8 p.p. w stosunku do I półrocza 2013.

Nowe Produkty*

Przychody segmentu nowych produktów w I półroczu 2014 wyniosły 7,6 mln zł i wzrosły o 55,6 % rok do roku. Liczba dostępów do platformy MultiBenefit, oferującej abonamentowy dostęp do produktów Benefit Systems i jego partnerów, osiągnęła 177 tys. i zwiększyła się prawie 6-cio krotnie w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2013. Obecnie sprzedaż jest prowadzona w okresie promocyjnym, ma to na celu zbudowanie najszerszego dostępu do użytkowników.

- Obserwujemy rosnące zainteresowanie programem motywacyjnym MultiBenefit - opartym na modelu abonamentowym, które przekłada się na wzrost liczby klientów oraz dostępów do platformy. Jednak warto podkreślić, że nowe produkty znajdują się obecnie w początkowej fazie rozwoju, dlatego wymagają dalszego inwestowania i udoskonalania. - dodaje Tomasz Józefacki.

Inwestycje w branży fitness

Grupa Benefit Systems będzie kontynuować działania konsolidacyjne w branży fitness. Na koniec I półrocza 2014 inwestycje Spółki w branży fitness obejmowały 39 klubów fitness w całym kraju, w tym 19 klubów dojrzałych**. Strategia rozwoju Spółki w segmencie fitness przewiduje otwarcie do końca bieżącego roku przynajmniej kolejnych 9 klubów, a w perspektywie najbliższych kilku miesięcy konsolidację aktywów fitness w nowo utworzonym podmiocie. W dniu 24 lipca br. Spółka przedłużyła umowy inwestycyjne z Calypso Fitness i Fabryką Formy do końca roku 2025.

Podsumowanie wyników finansowych Grupy Benefit Systems za I półrocze 2014 oraz II kwartał:

w tys zł

1H 2014

1H 2013

zmiana

2Q 2014

2Q 2013

zmiana

Sprzedaż

223 053

188 642

+18,2%

114 452

98 639

+16,0%

Marża brutto ze sprzedaży

18,3%

17,2%

+1,1 p.p

23,5%

21,2%

+2,3 p.p.

EBIT

14 746

10 936

+34,8%

11 890

7 768

+53,0%

zysk netto***

11 886

9 103

+30,6%

9 177

6 179

+48,5%

***zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Więcej informacji:

Rafał Janik - Relacje Inwestorskie Benefit Systems S.A. | tel. 22 24 24 090 | email: r.janik@benefitsystems.pl

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Benefit Systems

infoWire.pl

Czytaj także