Bella Skyway Festival: konkurs fotograficzny

Bella Skyway Festival: konkurs fotograficzny

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Lubisz fotografować? Uważasz, że Toruń nigdy nie wygląda tak pięknie, jak podczas Bella Skyway Festival? Uchwyć czar festiwalowych prezentacji! Czekamy na Twoje zdjęcia! Śledź naszego festiwalowego Facebooka i weź udział w konkursie!

Konkurs organizowany jest w ramach festiwalu, którego głównym celem jest wzbogacenie krajobrazu kulturalnego Torunia poprzez świetlne przedstawienie dorobku artystycznego twórców z całej Europy, a także spojrzenie na sztukę w niecodzienny, a zarazem fascynujący sposób. Głównym celem konkursu fotograficznego jest wyłonienie autorów najlepszych zdjęć ukazujących Bella Skyway Festival. Specjalną kategorią w ramach konkursu będzie wyłonienie najlepszej fotografii instalacji ,,Galeria Galaktyka", wykonanej wówczas, gdy konstrukcja przybierze barwy magenty.

Najważniejsze zasady

  1. Konkurs fotograficzny jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich.
  2. Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobione przez siebie zdjęcie (lub zestaw zdjęć) którejś z festiwalowych instalacji, bez podpisu na zdjęciu lub jakiegokolwiek znaku wodnego, wraz z dołączonymi danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon) przesłać drogą elektroniczną pod adres: konkurs@bellaskyway.pl. Termin nadsyłania zdjęć upływa 3 września 2014 roku.
  3. Specjalną kategorią w ramach konkursu fotograficznego będzie wyłonienie najlepszego zdjęcia instalacji ,,Galeria Galaktyka" przygotowanej przez Mariano Light na ulicy Szerokiej, zrobionego wówczas, gdy konstrukcja przybierze barwy magenty. Zdjęcie instalacji, bez podpisu na zdjęciu czy jakiegokolwiek znaku wodnego, wraz z dołączonymi danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon) należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@bellaskyway.pl z dopiskiem ,,Galeria Galaktyka". Termin nadsyłania zdjęć upływa 3 września 2014 roku.
  4. Wyboru najlepszych zdjęć dokona Toruńska Agenda Kulturalna, informując o tym uczestników i zwycięzców konkursu do dnia 8 września 2014 roku za pomocą serwisu internetowego Bella Skyway Festival.

Nagrody w konkursie

  1. Nagrodą główną w konkursie jest kolacja o wartości 200 złotych w Restauracji Luizjana w Toruniu (ul. Mostowa 10, 87-100 Toruń) do wykorzystania dla dowolnej liczby osób w terminie do 31 grudnia 2014 roku, po wcześniejszej rezerwacji.
  2. Nagrodą główną dla najlepszego zdjęcia instalacji ,,Galeria Galaktyka" (w barwach magenty) jest zestaw gadżetów ufundowanych przez firmę Tauron Polska Energia.
  3. Nagrodami dodatkowymi jest pięć zestawów festiwalowych gadżetów Bella Skyway Festival, do odebrania w siedzibie Toruńskiej Agendy Kulturalnej, od dnia 9 września 2014 roku do 19 września 2014 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Uwaga! Z uwagi na ograniczenia techniczne prosimy o to, aby wiadomości wysłane na adres konkurs@bellaskyway.pl nie przekraczały 10 MB (jednakże prosimy o zdjęcia oryginalnej jakości). W przypadku większej ilości fotografii, prosimy o przesyłanie ich w odrębnych mailach.

* * *

Organizatorami Bella Skyway Festival są Miasto Toruń i Toruńska Agenda Kulturalna.
Sponsorem tytularnym wydarzenia jest TZMO S.A.Marka Bella.
Partnerem Głównym Festiwalu jest Województwo-Kujawsko Pomorskie, zaś
Wyłącznym Partnerem Energetycznym Tauron Polska Energia.

Bella Skyway Festival jest częścią polsko-norweskiego projektu ,,Świelny most Toruń-Slemmestad", w ramach którego powstaną dwie unikalne projekcje w formie mappingu 3D w Toruniu oraz w Slemmestad. Projekt łączy polskich i norweskich twórców dzięki programowi ,,Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego" w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Toruńska Agenda Kulturalna

infoWire.pl

Czytaj także