WSS - kolejny krok milowy

WSS - kolejny krok milowy

Dodano:   /  Zmieniono: 

INEA została większościowym akcjonariuszem spółki celowej Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa SA. Realizowany przez spółkę projekt budowy Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Dostęp do niej będą mieć na równych zasadach wszyscy operatorzy, a skorzystają na nim wszyscy mieszkańcy Wielkopolski.

Zgodnie z umową inwestycyjną zawartą w grudniu 2010 roku INEA została większościowym akcjonariuszem spółki WSS SA. Wkład własny inwestora prywatnego pozwala zrealizować projekt bez środków finansowych Województwa Wielkopolskiego, które pozostaje znaczącym akcjonariuszem spółki. Obecnie kapitał zakładowy WSS SA jest w posiadaniu następujących podmiotów: INEA - 74,68 % akcji, Województwo Wielkopolskie - 25,17 % akcji i Asta-Net - 0,15% akcji.

- Przed laty, gdy włączyliśmy się w projekt WSS, uwierzyliśmy, że wkład INEA to nie wydatek a inwestycja na niespotykaną dla nas skalę. Teraz, kiedy coraz bliższy jest w czasie moment oddania sieci do użytku operatorów możemy być coraz bardziej pewni, że wkrótce w Wielkopolsce nie będzie osoby, która mogłaby powiedzieć, że nie ma wyboru w dostępie do szerokopasmowego Internetu - mówi Prezes Janusz Kosiński, INEA.

WSS to kluczowy projekt realizowany w ramach WRPO na zlecenie Województwa Wielkopolskiego. Celem projektu jest wypełnienie luki w dostępie do sieci internetowej następnej generacji (NGA). W ramach WSS budowana jest sieć szkieletowa oraz dystrybucyjna o długości 4500 km, wraz z 576 punktami dostępowymi dostępnymi dla różnych operatorów - co najmniej jednym punkcie w każdej wielkopolskiej gminie. Koszt projektu wynosi 410 mln zł, z tego dofinansowanie unijne obejmie 85 proc. Zgodnie z planem prace nad budową sieci powinny zakończyć do końca bieżącego roku.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: INEA

infoWire.pl

Czytaj także