Dalkia Warszawa uruchamia program ,,Doktoraty z Heat-Tech Center"

Dalkia Warszawa uruchamia program ,,Doktoraty z Heat-Tech Center"

Dodano:   /  Zmieniono: 

Dalkia Warszawa zaprasza do współpracy absolwentów studiów magisterskich, którzy chcą kontynuować karierę naukową i zdobywać praktyczną wiedzę w ramach Heat-Tech Center. Będą oni mieli możliwość przygotowania swojej pracy doktorskiej, biorąc jednocześnie udział w realizacji projektów R&D związanych z obszarem ich zainteresowań.

Heat-Tech Center jest ośrodkiem badawczo-rozwojowym, wspierającym Grupę Dalkia w wyborze technologii i sprzętu, oraz testowaniu nowych rozwiązań. Jednostka uruchomi w październiku tego roku program dla absolwentów studiów magisterskich ,,Doktoraty z Heat-Tech Center". W ramach inicjatywy wybrani doktoranci pod kierunkiem opiekuna naukowego ze strony uczelni oraz opiekuna technicznego ze strony Heat-Tech Center będą mieli możliwość przygotowywania swojej pracy doktorskiej we współpracy z firmą energetyczną, zdobywając tym samym praktyczną wiedzę związaną z dziedziną ich zainteresowań. Oprócz wsparcia merytorycznego ze strony Heat-Tech Center, uczestnicy uzyskają dostęp do rzeczywistych danych z badań doświadczalnych, dostęp do różnych platform obliczeniowych oraz wynagrodzenie w ramach pracy w projektach badawczych.

Absolwenci będą mieli do wyboru cztery zagadnienia tematyczne, które będą bazą dla ich prac doktorskich. Zdefiniowane obszary to efektywność energetyczna budynków, eksploracja danych i statystyki w ciepłownictwie, inteligentne systemy ciepłownicze oraz materiały izolacyjne. Jednocześnie Dalkia Warszawa rozpocznie z uczelniami pełną współpracę zarówno w obszarze naukowym, jak i w realizacji wspólnego programu.

Rozpoczęcie programu jest przewidziane na październik 2014 roku. Aby wziąć w nim udział niezbędne jest spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez uczelnię do rozpoczęcia studiów doktoranckich oraz uzyskanie zgody na temat pracy doktorskiej zaproponowany przez Heat-Tech Center. Kandydaci powinni również płynnie porozumiewać się w języku angielskim i posiadać umiejętność pracy w zespole.

 - Dla Dalkii Warszawa współpraca ze środowiskiem naukowym to jedna z najważniejszych kwestii. Program ,,Doktoraty z Heat-Tech Center" jest szansą zarówno dla absolwentów na zdobycie praktycznej wiedzy dzięki pracy w firmie o zasięgu międzynarodowym, jak i dla nas - na współpracę z najzdolniejszymi specjalistami. Jesteśmy przekonani, że będzie się odbywać z korzyścią dla wszystkich stron - mówi Jacky Lacombe, prezes zarządu Dalkii Warszawa.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Dalkia

infoWire.pl
 

Czytaj także