II kw. 2014 r. wymagający dla Netii

II kw. 2014 r. wymagający dla Netii

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

Netia zaprezentowała wyniki finansowe za II kw. 2014 r. Spółka odnotowała spadek przychodów, ale utrzymuje - głównie za sprawą coraz lepszych wyników na sieciach własnych - bardzo solidną rentowność. Spółka obniżyła całoroczną prognozę przychodów, podnosząc jednocześnie wydatki inwestycyjne. Dodatkowe środki na inwestycje pochodzą m.in. z oszczędności, wynikających z uproszczenia struktury organizacyjnej, w ramach programu Netia Lajt.

W II kw. 2014 r. przychody Netii wyniosły 422,2 mln zł, co oznacza spadek o 3 proc. w stosunku do I kw. br. Zmniejszenie przychodów było przede wszystkim spowodowane dalszym spadkiem liczby świadczonych usług (RGU) WLR i BSA oraz obniżek MTR-ów. Łączna liczba RGU wyniosła na koniec czerwca br. 2,424 mln (spadek o 2 proc. kwartał-do-kwartału), przy czym liczba usług na sieci własnej po raz kolejny wzrosła, w II kw. o blisko 1 proc.

Za sprawą wzrostu liczby usług świadczonych na własnych sieciach - zarówno w segmencie B2C, jak i B2B - spółce udało się utrzymać solidny poziom marży EBITDA w wysokości 29,6 proc. Skorygowany zysk EBITDA w II kw. br. wyniósł 125 mln zł ((spadek o 7 proc. w porównaniu do I kw. 2014 r.).

Optymalizacja a potem nowe wyzwania

- W lipcu rozpoczęliśmy program poprawy efektywności operacyjnej pod nazwą ,,Netia Lajt". Ma on pozwolić firmie na bardziej sprawne i efektywne realizowanie zadań, które zostaną zdefiniowane w nowej strategii. - powiedział Adam Sawicki, Prezes Zarządu Netia S.A.

Projekt Netia Lajt ma usprawnić tempo podejmowania decyzji i poprawić efektywność działania m.in. poprzez spłaszczenie struktury organizacyjnej. Spółka spodziewa się uzyskania około 50 mln zł oszczędności w skali roku, które mają posłużyć do finansowania projektów rozwojowych spółki.

W ramach programu Netia, zredukowana została liczebność i rola zarządu na rzecz liczącego około 10 osób Zespołu Zarządzającego, w którego skład wchodzą kluczowi dyrektorzy.

W dniu 27 sierpnia br. ze skutkiem na koniec miesiąca, z zasiadania w zarządzie Netii zrezygnował  Jonathan Eastick, który przez ponad 8 lat pełnił funkcję Dyrektora Finansowego. W tym samym dniu, skutkiem od 1 września br. Rada Nadzorcza powołała do zarządu Netii Pawła Szymańskiego, doświadczonego menadżera i finansistę, który wcześniej pełnił m.in. funkcje: prezesa DM Banku Handlowego, wiceprezesa PKN Orlen, prezesa Ruchu, a ostatnio wiceprezesa firmy Marvipol.

- Jon Eastick to niekwestionowany autorytet z zakresie finansów i znakomity menadżer. To m.in. dzięki Jonowi i zespołowi, który zbudował, Netia to firma zrównoważona, o zdrowych finansach i odpowiedniej skali działania, za co chciałbym mu bardzo podziękować. - powiedział Adam Sawicki.

- Cieszę się, że zdecydował się do nas dołączyć Paweł Szymański, osoba z bardzo bogatym doświadczeniem w realizacji wymagających projektów restrukturyzacyjnych i rozwojowych w wielu branżach. Bardzo liczę na jego świeże spojrzenie i jestem pewien, że znakomicie znajdzie się w nowej roli - dodał Adam Sawicki.

B2B - więcej sprzedanych usług

W segmencie klientów biznesowych (B2B) Netia wypracowała w II kw. br. przychody w wysokości 172 mln zł , co oznacza 1 proc. spadek w stosunku do I kw. br. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 78 mln zł (marża 48,3 proc.) i był nieco niższy niż w I kw. 2014 r., przede wszystkim za sprawą przeceny usług głosowych. Wzrosła natomiast o 2 proc., do 492 tys. liczba usług świadczonych klientom biznesowym. Już 81 proc. usług jest świadczonych klientom biznesowym na bazie własnych sieci Netii.

B2C  - rekordowa marża zysku EBITDA

Z kolei w segmencie klientów indywidualnych (B2C) spółka osiągnęła przychód w wysokości 243 mln zł (4 proc. mniej niż w I kw. 2014 r.). Rekordowo wysoka (30,8 proc.) była natomiast marża Skorygowanego zysku EBITDA w kwocie 75 mln zł.

Liczba RGU w segmencie B2C spadła o 9 proc., w większości za sprawą spadku liczby niskomarżowych usług WLR i BSA, co jest następstwem strategicznej decyzji o odejściu od aktywnego pozyskiwania klientów na bazie tych usług regulowanych. W następstwie tego odsetek RGU na sieciach własnych wyniósł na koniec czerwca 2014 r.  40 proc. (wzrost o 4 punkty procentowe). W przypadku usług szerokopasmowego dostępu do internetu odsetek ten wyniósł na koniec II kw. 47 proc.

Liczba RGU telewizyjnych wyniosła na koniec czerwca br. 127 tys., o 27 proc. więcej niż w na koniec II kw. 2013 roku proc.

Już 35 proc. klientów usług na sieciach własnych Grupy Netia, korzysta w usług pakietowych z telewizją.

Lekka rewizja prognozy

Spółka kontynuowała inwestycje w rozwój sieci NGA, szczególnie koncentrując się na modernizacji sieci HFC po Aster w Warszawie i Krakowie, nabytej w ubiegłym roku od UPC Polska, na bazie której 18 sierpnia br. zaoferowała bardzo atrakcyjne oferty m.in. dostępu do internetu i TV. Kilka tygodni wcześniej spółka wprowadziła na rynek markę Dropss, z bardzo atrakcyjną ofertą dostępu do internetu bez dodatkowych kosztów utrzymania łącza, skierowaną przede wszystkim do dotychczasowych abonentów Neostrady Orange.

Spółka spodziewa się pozytywnego wpływu powyższych działań na wyniki w przyszłości. Wyniki pierwszego półrocza skłoniły jednak Zarząd Spółki do skorygowania prognozy na cały 2014 rok w zakresie poziomu przychodów  z 1,735 mld zł do 1,675 mld. Podniesiona została jednocześnie o 15 mln zł prognoza nakładów inwestycyjnych (CAPEX). Bez zmian pozostały natomiast wysokości planowanych: Skorygowanego zysku EBITDA na poziomie 505 mln zł oraz Skorygowanego zysku operacyjnego w kwocie 75 mln zł.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Netia

infoWire.pl
 

Czytaj także