BNP Paribas Real Estate: zmiany w Zarządzie

BNP Paribas Real Estate: zmiany w Zarządzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Do Zarządu BNP Paribas Real Estate zostali powołani nowi Dyrektorzy. Zmiany zostały także zaimplementowane w kadrze zarządzającej poszczególnymi liniami biznesowymi.

W obliczu coraz większej internacjonalizacji biznesu BNP Paribas Real Estate oraz rosnącego zapotrzebowania klientów na multidyscyplinarne wsparcie, a także planów dalszego rozwoju firmy w ciągu najbliższych lat spółka BNP Paribas Real Estate zdecydowała się dokonać zmian w zarządzie odpowiedzialnym za operacje firmy.

Nowa struktura Zarządu firmy została dopasowana do wieloletnich planów rozwoju naszej organizacji. Wszystkie zmiany w strukturze zostaną wdrożone do końca 2014 roku - powiedział Thierry Laroue-Pont, Chief Executive Officer w BNP Paribas Real Estate.  

Zarząd (Management Board) oraz Poszerzony Zarząd (Extended Management Board) pod przewodnictwem Thierry Laroue-Pont definiują strategię firmy w zgodzie z decyzjami podjętymi przez Radę Nadzorczą. Zarząd oraz Poszerzony Zarząd ustalają sposób realizacji wyznaczonych przez Radę Nadzorczą celów oraz ich adaptację do poszczególnych linii biznesowych.

ZARZĄD TWORZĄ:

 • Barbara Koreniouguine, Deputy Chief Executive, która jest odpowiedzialna za property development na rynkach mieszkaniowym i komercyjnym
 • Henri Faure, Deputy Chief Executive, który jest odpowiedzialny za Investment Management oraz organizację centralnych funkcji
 • Lauric Leclerc, Deputy Chief Executive, który jest odpowiedzialny za Property Management

POSZERZONY ZARZĄD TWORZĄ:

 • Piotr Bieńkowski, Chief Executive Officer, BNP Paribas Real Estate w Niemczech
 • John Slade, Chief Executive Officer, BNP Paribas Real Estate w Wielkiej Brytanii
 • Pascal Maury, Deputy Managing Director, odpowiedzialny za Human Resources i Komunikację
 • Dominique Jones, Deputy Managing Director, odpowiedzialna za Finanse, IT, Zakupy oraz Organizację Pracy

KOMITET DYREKTORÓW

Komitet Dyrektorów jest odpowiedzialny za nadzór operacyjny nad liniami biznesowymi, a także za implementację działań wyznaczonych przez Zarząd, koordynację współpracy pomiędzy różnymi liniami biznesowymi, a także za rozwój biznesu.

Komitet Dyrektorów poza członkami Poszerzonego Zarządu tworzą:

 • Bruno Pinard, Managing Director Commercial Property Development
 • Pascal Beaubois, Managing Director, Residential Property Development
 • Laurent Boucher, Executive Chairman of Advisory France
 • Aymeric Le Roux, Operational Director, International Advisory
 • Csongor Csukas, International Director, odpowiedzialny za Property Management na rynkach niekluczowych
 • Catherine Papillon, Communications & CSR Director
 • Laurent Pavillon, Marketing & Business Development Director
 • Sylvie Lemaire, Global Head of Legal Department
 • Vincent Flamant, Global Head of Compliance & 2OPC
 • Christophe Pineau, International Research Director

KADRA ZARZĄDZAJĄCA LINIAMI BIZNESOWYMI

Zmiany w ramach kadry zarządzającej BNP Paribas Real Estate na Francję

 • Laurent Boucher został mianowany Executive Chairman Advisory France i będzie odpowiedzialny za działy biznesowe realizujące sprzedaż na rzecz klientów (doradztwo inwestycyjne w ramach Ile-de-France i Regionów, Hotel oraz Retail), za działy biznesowe odpowiedzialne za transakcje na rynku biurowym (Ile-de-France Offices) - ponad 5 000 mkw. oraz za wyceny nieruchomości.   
 • Guillaume Delattre został mianowany Vice Executive Chairman Advisory France i będzie nadzorował prace działu odpowiedzialnego za transakcje na rynku biurowym (Ile-de-France Offices) - do 5 000 mkw. oraz transakcje w Regionach Francji.    
 • Jean-Laurent de La Prade został mianowany Deputy Managing Director Advisory France i będzie odpowiadać za nadzór nad transakcjami w Regionach Francji i będzie raportować do Guillaume Delattre.

Zmiany w nadzorze nad rynkami niekluczowymi

Aymeric Le Roux przejął role Dyrektora Operacyjnego sprawującego nadzór nad rozwojem firmy na rynkach niekluczowych (rynki poza Francją, Niemcami i Wielką Brytanią), a także nad firmami stowarzyszonymi (Alliances).

International Investment Group & European Business Group.

Thierry Laroue-Pont będzie nadal koordynował prace International Investment Group (Międzynarodowej Grupy Inwestycyjnej) oraz European Business Group (Europejskiej Grupy Biznesowej), za której działania odpowiada Etienne Prongue, a także będzie koordynował prace w ramach platformy Corporate Services, która świadczy usługi na rzecz klientów korporacyjnych i zarządzana jest przez Sylvain Hasse.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: BNP Paribas Real Estate

infoWire.pl

Czytaj także