Aplikacja mobilna Pekao24 rozszerzona o moduł maklerski

Aplikacja mobilna Pekao24 rozszerzona o moduł maklerski

Dodano:   /  Zmieniono: 

Klienci Banku i Domu Maklerskiego Pekao mogą już zarządzać rachunkiem maklerskim przy pomocy urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją mobilną Pekao24 na systemy operacyjne Android i iOS. W ramach jednej aplikacji mobilnej klient otrzymuje zdalny dostęp zarówno do rachunku maklerskiego, jak i konta osobistego uzyskując w ten sposób możliwość kompleksowego zarządzania wszystkimi aktywami za pomocą tylko jednego kanału dostępu.  

Aplikacja mobilna Pekao24 z serwisem maklerskim posiada wszystkie zalety bankowości internetowej oraz oferuje szereg funkcjonalności właściwych dla urządzeń mobilnych. Umożliwia klientom Domu Maklerskiego Pekao  zarządzanie rachunkami inwestycyjnymi i realizację operacji na rachunku papierów oraz rachunku pieniężnym. Pozwala m.in. na sprawdzanie stanu rachunku pieniężnego i aktywów, przegląd historii operacji, realizację inwestycji w instrumenty finansowe notowane na GPW, NewConnect, BondSpot, a także na rynkach zagranicznych, co nie jest powszechne w aplikacjach mobilnych polskich brokerów.

 Poprzez aplikację można złożyć zapis w  ramach ofert publicznych, sesji specjalnych czy praw poboru, korzystać z modułu notowań z dostępem do listy ofert kupna i sprzedaży z wraz opcją składania zleceń. Aplikacja pozwala również generować wykresy w różnym horyzoncie czasowym, a także korzystać z modułu statystyk rynkowych czy podglądu wiadomości ze spółek.

Dla Klientów korzystających z usług maklerskich możliwość zdalnego składania zleceń jest jednym z decydujących czynników przy wyborze oferty domu maklerskiego -Na rynku polskim już ponad 75 proc. zleceń składanych jest w kanałach zdalnych. W Domu Maklerskiego Pekao udział kanałów zdalnych wynosi 80 proc i z pewnością będzie rosnąć dzięki wprowadzonemu modułowi maklerskiemu -  powiedział Piotr Kozłowski, Dyrektor Domu Maklerskiego Pekao.  

Istotną przewagą konkurencyjną modułu maklerskiego jest jego pełna integracja z aplikacją mobilną Pekao24. Jedno logowanie umożliwiające przechodzenie pomiędzy serwisami i realizację przelewów online w ramach rachunków osobistych i inwestycyjnych. Funkcja ta pozwala na komfortowe zarządzanie wszystkimi aktywami w Banku.

Zdecydowana większość Klientów Domu Maklerskiego Pekao posiada rachunek osobisty w Banku Pekao SA. Zintegrowany dostęp do serwisu Banku i Domu Maklerskiego  w ramach jednej aplikacji to funkcjonalność najwyższej wagi dla Inwestorów aktywnie zarządzających swoimi aktywami. Naszą ambicją było zaprojektowanie komfortowego rozwiązania dla Klienta, dlatego zamiast tworzyć oddzielną aplikację, dołączyliśmy moduł maklerski do sprawdzonej i wielokrotnie nagradzanej aplikacji mobilnej Pekao24 - powiedział Piotr Kozłowski, Dyrektor Domu Maklerskiego Pekao.  

Moduł maklerski korzysta ze znanego już w aplikacji mobilnej Pekao24 interfejsu w  postaci koła, który umożliwia Klientom bardzo intuicyjną nawigację i poprawia tzw. Look&Feel programu. Wykonawcą serwisu maklerskiego  jest lubelska firma technologiczna Finanteq SA (dawniej eLeader), będący dostawcą rozwiązania serwisu bankowego w aplikacji Pekao24.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Bank Pekao SA

infoWire.pl

Czytaj także