Siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku

Siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku

Dodano:   /  Zmieniono: 

Za sprawą prof. Edmunda Wittbrodta, senatora RP, siedziba Polskiej Agencji Kosmicznej będzie w Gdańsku.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o Polskiej Agencji Kosmicznej - poinformowała kancelaria prezydenta. Polska Agencja Kosmiczna ma realizować zadania w zakresie badania przestrzeni kosmicznej i wykorzystywania tych badań w rozwoju technologii kosmicznych dla celów przemysłowych, obronnych i bezpieczeństwa państwa oraz dla celów nauki - podkreśliła Kancelaria Prezydenta.

Agencja ma się przyczynić do usuwania barier w rozwoju firm i instytucji badawczo-rozwojowych z sektora kosmicznego. Ma koordynować działania sektora, które dziś są rozproszone między różne instytucje i resorty, identyfikować ciekawe i ważne zastosowania, tworzyć własne laboratoria, usprawniać dzielenie się wiedzą itp.

W uzasadnieniu ustawy wskazano, że Polska w związku z uczestnictwem w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wpłaca do niej kwotę rzędu kilkudziesięciu milionów euro rocznie, natomiast polski sektor kosmiczny, mimo potencjału i chęci, w minimalnym stopniu uczestniczy w programach ESA.

Koszty funkcjonowania Agencji oszacowano na 5-10 mln zł rocznie. Na jej czele będzie stał powoływany przez premiera prezes. Powstanie też organ nadzorczy i doradczy - Rada Agencji składająca się z dziewięciu przedstawicieli administracji rządowej oraz czterech przedstawicieli nauki i przemysłu rekomendowanych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz ministra właściwego do spraw gospodarki.

Agencja będzie miała siedzibę w Gdańsku. Pierwotnie miała się ona mieścić w Warszawie, ale w czasie parlamentarnych prac nad ustawą przeniesienie centrali do Gdańska zaproponował Senat głosami PO, a Sejm przyjął tę poprawkę.

Była to poprawka zgłoszona w Senacie przez prof. Edmunda Wittbrodta, senatora Rzeczypospolitej Polskiej, a jednocześnie profesora zwyczajnego Politechniki Gdańskiej. Profesor kieruje Katedrą Mechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Był rektorem Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996 oraz ministrem edukacji narodowej w rządzie Jerzego Buzka w latach 2000-2001.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Politechnika Gdańska

infoWire.pl

Czytaj także