Ostatnie tygodnie obowiązywania preferencyjnego wkładu własnego. Warto się spieszyć

Ostatnie tygodnie obowiązywania preferencyjnego wkładu własnego. Warto się spieszyć

Dodano:   /  Zmieniono: 

Jeżeli rozglądamy się za własnym mieszkaniem warto podjąć decyzje jeszcze w tym roku, korzystając ze wsparcia programu Mieszkanie dla Młodych, które umożliwia pokrycie 5% dopłaty a więc całości wymaganego przy zaciąganiu kredytu hipotecznego wkładu własnego.

Od 1 stycznia 2015 r. limit wkładu własnego idzie w górę - każdy klient musi przynieść co najmniej 10 proc. pieniędzy z własnej kieszeni. A więc jeśli chcesz kupić za pieniądze banku mieszkanie warte 250 tys. zł, bank będzie mógł ci pożyczyć tylko 225 tys. zł, zaś o pozostałe 25 tys. zł będziesz musiał postarać się samodzielnie. Dziś wystarczyłoby 12,5 tys. zł.

,,Jeszcze do końca roku dopłata udzielana w ramach MDM wystarcza na pokrycie minimalnego 5% progu wkładu własnego. To wynik rekomendacji ,,S", wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jednak z początkiem 2015 roku wchodzą zmiany podwyższające limit wkładu własnego do 10%, rok później zwiększając go o 15%, a w 2017 roku 20%. To posunięcie szczególnie odczuje grupa singli i bezdzietne małżeństwa. W ich przypadku dopłata w programie MDM już nie wystarczy i wymagane będzie samodzielne dofinasowanie inaczej, bank nie udzieli kredytu." mówi Ryszard Banacki rzecznik prasowy Tynkbud-1 (www.tynkbud1.pl)

Przypomnijmy, kto może wziąć udział w MDM:

Z programu MDM, mogą skorzystać osoby spełniające odpowiednie warunki m.in. wiek do 35 lat, bycie singlem lub w związku małżeńskim (w przypadku małżeństw brany jest pod uwagę wiek młodszego kredytobiorcy). Mieszkania biorące udział w programie muszą pochodzić z rynku pierwotnego, być pierwszym M kredytobiorcy. Cena jednostkowa metra kwadratowego mieszkania musi mieścić się w ustalonych na dany kwartał wskaźnikach, ich wysokość określana jest przez wojewodów (w każdym województwie wygląda to inaczej) w ostatnim kwartale 2014 dla warszawy jest to 6 580 zł /m2. Całościowa powierzchnia mieszkania nie może przekraczać 75 m2.


Jaką dopłatę można otrzymać

Wsparcie odnosi się do wartości odtworzeniowej danego mieszkania i wynosi 10% tej wartości dla singli i bezdzietnych małżeństw. 15% mogą uzyskać małżeństwa z dziećmi i osoby samotnie wychowujące dzieci + 5% jeśli w ciągu 5 lat pojawi się trzecie lub kolejne dziecko w rodzinie. 


Kiedy otrzymujemy dopłatę:

MDM polega na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego, udzielanym w momencie wypłaty kredytu. Po uruchomieniu kredytu bank, który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pomniejsza kwotę kredytu o sumę dofinansowania, BGK dokonuje przelewu środków w ostatniej transzy płatności. Kredyt nie może być krótszy niż na 15 lat wyłącznie w złotówkach a udział własny nie może przekraczać 50% ceny zakupu mieszkania.

Warto również pamiętać:

Dofinansowanie można stracić, jeżeli w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy kredytobiorca dokona zbycia prawa własności lub współwłasności mieszkania nabytego w ramach programu, wynajmie lub użyczy mieszkanie, zmieni sposób użytkowania mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, (czyli przerobi mieszkanie np. na sklep), uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (wyłączając nieruchomość otrzymaną w drodze spadku lub zawarcia małżeństwa). W takich przypadkach, kredytobiorca powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat.
Czyli jeżeli sprzedamy nasze mieszkanie po czterech latach, powinniśmy zwrócić 12/60 kwoty dopłaty.  Po upływie 5-ciu lat możemy bez przeszkód dysponować mieszkaniem.

Mieszkania dla młodych cieszą się największą popularnością w województwie mazowieckim, jest to ściśle związane z przodującą liczbą inwestycji mieszkaniowych jakie powstają w Warszawie, a co za tym idzie liczby ofert mogących skorzystać z dopłaty. Najwięcej mieszkań w programie w Warszawie możemy znaleźć na Białołęce, Bemowie i Woli. Deweloper TYNKBUD-1 oferuje 8 mieszkań w programie MDM w inwestycji ,,Pełczyńskiego 17A" zlokalizowanej w okolicy ulic Lazurowej i Górczewskiej, stanowiącej idealne rozwiązanie dla osób, które ceniąc walory miejskiego życia, pragną jednocześnie pozostać z dala od jego zgiełku. To tu zlokalizowanych jest najwięcej inwestycji miejskich, powstają nowe parki, szkoły, przedszkola i ośrodki sportowe, tworzących w pełni ukształtowaną infrastrukturę miejską.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Maciej Komarczuk Komar Group

infoWire.pl
 

Czytaj także