ADMIRAL BOATS podsumowuje rok 2014

ADMIRAL BOATS podsumowuje rok 2014

Dodano:   /  Zmieniono: 

ADMIRAL BOATS S.A., jedyna spółka reprezentująca polski przemysł jachtowy i stoczniowy na warszawskiej giełdzie, w IV kwartale 2014 r. wypracowała zysk netto w wysokości 32 tys. zł wobec straty na poziomie 479 tys. zł w IV kwartale 2013 r. To m.in. efekt ograniczenia kosztów o ponad 40% r/r. Cały 2014 rok Spółka zakończyła z zyskiem netto w wysokości niemal 0,7 mln zł.

W ciągu trzech ostatnich miesięcy 2014 r. ADMIRAL BOATS sprzedał 123 łodzie, a w całym mijającym roku łącznie 773 sztuki.

- 2014 rok był okresem ważnych zmian w działalności ADMIRAL BOATS. Konsekwentnie rozwijaliśmy produkcję wyrobów ze stali i laminatu technicznego, zdobyliśmy także pierwsze kontrakty na remonty dużych jednostek rzecznych, tj. lodołamaczy. Są to rentowne zlecenia, które pozwalają nam prowadzić zyskowną działalność w okresach martwych dla producentów łodzi. Z kolei wyniki obciążyły koszty modernizacji Zakładu Produkcyjnego w Tczewie, a na wielkość sprzedaży wpłynęło duże zatowarowanie naszych kontrahentów na łodzie motorowe jeszcze w 2013 r. - mówi Andrzej Bartoszewicz, Prezes Zarządu ADMIRAL BOATS.

Inwestycje w modernizację Zakładu w Tczewie, zwiększanie zatrudnienia oraz utrzymania obiektów znacząco wpłynęły na ponoszone przez spółkę koszty, m.in. koszty ogólnego zarządu (wzrost r/r o 14,5% do poziomu 6,4 mln zł) i pozostałe koszty operacyjne (wzrost r/r o 210,3% do poziomu 9,6 mln zł). O 41,3%, w stosunku do wartości z końca 2013 r., wzrosła również amortyzacja.

W 2014 roku spółka utrzymała marże zbliżone poziomem do 2013 r. O 10,0 p.p. wzrosła marża brutto na sprzedaży (wynosząca na koniec 2014 r. 36,3%). Marża EBITDA osiągnęła poziom 10,4% (spadek o 0,9 p.p. r/r).

W 2015 r. w obszarze produkcji łodzi celem jest wzmacnianie pozycji na rynkach Europy Zachodniej i Północnej oraz rozpoczęcie kooperacji z partnerami handlowymi na rynkach duńskim i fińskim. Obecnie eksport stanowi ponad 92% przychodów spółki za 2014 r. Jednocześnie rozwijana będzie produkcja elementów konstrukcyjnych ze stali oraz wyrobów z laminatu technicznego. ADMIRAL BOATS zamierza również aktywnie starać się o zlecenia z branży budowlanej, i w tym celu spółka pozyskała w ubiegłym roku szereg certyfikatów w zakresie produkcji ze stali od organizacji certyfikująych TŰV SŰD i DNV.

Atutem ADMIRAL BOATS jest bezpośredni dostęp do transportu drogą wodną, umożliwiający dostarczenie odbiorcom dużych elementów konstrukcyjnych.

- Dzięki nowym kompetencjom z obszaru produkcji konstrukcji stalowych możemy stać się atrakcyjnym podwykonawcą przy dużych projektach infrastrukturalnych i stoczniowych, gdzie naszą przewagą jest możliwość transportu elementów konstrukcyjnych czy sekcji okrętowych drogą wodną - mówi Bartoszewicz. - Oczywiście nadal podstawową działalnością ADMIRAL BOATS pozostanie produkcja łodzi motorowych. Jesteśmy dobrze przygotowani do nadchodzącego sezonu sprzedaży, który rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia. Potwierdza to wysoka ocena naszych modeli wystawianych podczas targów Boot Dusseldorf przez zagranicznych specjalistów z branży i zainteresowanie ze strony odwiedzających targi klientów, m.in. naszym nowym modelem łodzi OceanMaster 680 Cabin - podsumowuje Bartoszewicz.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: ADMIRAL BOATS

infoWire.pl

Czytaj także