Koniec z zatrudnianiem krewnych w urzędach?

Koniec z zatrudnianiem krewnych w urzędach?

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl / Źródło: InfoWire.pl

Zakaz zatrudniania małżonków oraz osób spokrewnionych do drugiego stopnia włącznie w urzędach jednostek samorządu terytorialnego również wtedy, gdy nie ma mowy o stosunku podległości służbowej - Twój Ruch domaga się zaostrzenia przepisów.

,,Często się zdarza, że rządzący w danej gminie zatrudnia swoich krewnych w urzędach. Ustawa dopuszcza taką sytuację, jeżeli zatrudniony nie podlega bezpośrednio wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta. My chcemy takie uprawnienia całkowicie wykluczyć" - mówi serwisowi infoWire.pl Andrzej Lewandowski, poseł Twojego Ruchu.

Władza często lekceważy problem nepotyzmu. Uważa, że naturalne jest zatrudnianie bliskich znajomych i krewnych w administracji samorządowej. Jednak z perspektywy świadczenia usług publicznych praktyki te są niedopuszczalne. ,,Radny zatrudniony po znajomości traci funkcję kontrolną. Jeżeli będzie zadawał trudne pytania burmistrzowi czy prezydentowi miasta, to szybko starci pracę. Dlatego lepiej, żeby takich związków nie było. Radny musi pełnić funkcję kontrolną, stąd te wszystkie nasze projekty" - podkreśla rozmówca.

Twój Ruch chce również rozszerzenia katalogu osób objętych ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej o zastępców kierowników jednostek organizacyjnych gminy, powiatu i województwa. Zakłada się też, że wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą mieli całkowity zakaz pełnienia funkcji w radach nadzorczych spółek podległych gminie. ,,Nowe przepisy są konieczne, bo trzeba ukrócić zawłaszczanie administracji publicznej przez partie polityczne oraz lokalne komitety wyborcze" - zaznacza Andrzej Lewandowski.dostarczył infoWire.pl
Źródło: infoWire.pl

infoWire.pl

Czytaj także