Transformacja technologiczna warunkiem zrównoważonego rozwoju

Transformacja technologiczna warunkiem zrównoważonego rozwoju

Dodano:   /  Zmieniono: 
  • Ericsson jest pierwszą firmą teleinformatyczną działającą zgodnie z najnowszymi wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, zawartymi w dokumencie ,,UN Guiding Principles on Business and Human Rights Reporting Framework
  • Najnowszą platformę radiową, Ericsson Radio System, cechuje 50-procentowy wzrost wydajności energetycznej względem poprzedniej.
  • Działania podejmowane przez firmę pozwoliły na ograniczenie o 10% poziomu śladu węglowego (emisja gazów szklarniowych wyrażona w ekwiwalencie CO2). na pracownika.

Przyszłość zrównoważonego rozwoju nie istnieje bez połączonej z nim transformacji technologicznej - pisze Hans Vestberg - prezes firmy Ericsson we wstępie raportu prezentujacego działania CSR Ericsson w roku 2014.

W najnowszym raporcie Sustainability & Corporate Responsibility Report 2014 - Ericsson podsumowuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, które firma prowadziła w 2014 roku na całym świecie.

Raport prezentuje działalność społeczną firmy w trzech obszarach: Odpowiedzialny Biznes, Wpływ na środowisko oraz Komunikacja dla wszystkich.

Pierwsza część raportu poświęcona jest działaniom związanym z respektowaniem praw człowieka w krajach w których Ericsson prowadzi swoją działalność, minimalizacją ryzyka korupcji oraz odpowiedzialnym wykorzystywaniem surowców naturalnych. Ericsson został pierwszą firmą z sektora teleinformatycznego, która postępuje zgodnie z wytycznymi zawartymi w  ,,UN Guiding Principles on Business and Human Rights Reporting Framework - zbiorze zasad i reguł dotyczącym raportowania przypadków łamania praw człowieka .

Kolejny moduł raportu dotyczy zwiększania efektywności energetycznej, przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych i ochrony środowiska

Trzecia część raportu podsumowuje działania porawdzone na rzecz poprawy infrastruktury technologicznej w krajach słabiej rozwiniętych. Przykładem tych działań jest program 'Connect to Learn" - działający obecnie w 21 krajach. Program ma na celu wspieranie edukacji nastolatków, głównie w krajach Afryki i Azji Południowej.

Link do raportu


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Ericsson Sp. z o.o.

infoWire.pl

Czytaj także