Firma informatyczna Atena wdraża systemy na kolei

Firma informatyczna Atena wdraża systemy na kolei

Dodano:   /  Zmieniono: 

Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A nawiązała współpracę z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A w zakresie przygotowania systemu do zarządzania projektami inwestycyjnymi w oparciu o rozwiązanie Microsoft EPM oraz zbudowania hurtowni danych przy wykorzystaniu produktów z rodziny SAP Business Objects. Nowoczesny system zrealizowany przez specjalistów z Ateny na rzecz PLK pozwoli zarządzać Klientowi projektami inwestycyjnymi w oparciu o najlepsze praktyki stosowane na rynku.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci linii kolejowych. Celem PLK jest dbanie o infrastrukturę kolejową (tory, podkłady, trakcje, modernizacje). Istotnym zadaniem jest także utrzymanie i rozwój w Polsce sieci dróg kolejowych w stanie zapewniającym możliwość udostępniania tras przewozowych i świadczenie usług z tym związanych, wszystkim przewoźnikom kolejowym. Obecnie PLK prowadzi około 200 projektów inwestycyjnych w zakresie modernizacji infrastruktury kolejowej  i rozbudowy nowej sieci.

Projekt realizowany przez Atenę polegał na dostarczeniu rozwiązania składającego się z 2 modułów. Pierwszym modułem był System do Zarządzania Projektami oparty na technologii Microsoft EPM (Microsoft Enterprise Project Management) - z dedykowanymi Klientowi rozwiązaniami. projekt był realizowany przez ATENĘ w konsorcjum firm - razem z firmą Computer Plus Kraków SA i firmą LeadProject.

Modułem zrealizowanym przez Atenę dla PLK był moduł BI (Business Intelligence) czyli  hurtownia danych analitycznych służąca do cyklicznego raportowania oraz do analiz ad-hoc całego procesu zarządzania projektami inwestycyjnymi. W ramach projektowania systemu BI Atena wykonała również ok. 60 różnych raportów analitycznych i obligatoryjnych. Główne obszary biznesowe, które zostały objęte w systemie BI to finanse projektu, przetargi, ryzyka projektowe, wykonanie rzeczowe oraz szeroko rozumiany stan projektów.  Było to dla Ateny duże i ciekawe wyzwanie. Warstwa przechowywania danych została zaimplementowana na bazie danych Microsoft SQL Server. Mechanizmy służące do ładowania danych, czyli ETL (extract-transform-load) zostały wykonane przy użyciu technologii SAP Data Services. Warstwa analityczno - raportowa służąca do wizualizacji danych zgromadzonych w hurtowni została wykonana przy użyciu produktu SAP BusinessObjects BI Platform.

- Celem działań, które przeprowadziliśmy dla naszego Klienta, było dostarczenie jednego spójnego i ,,zaufanego" źródła danych o prowadzonych przez PLK projektach inwestycyjnych oraz automatyzacja analiz i raportów, które Klient musi wykonywać w trakcie swoich codziennych zadań w ramach procesu zarządzania projektami inwestycyjnymi. W ramach projektu, który zakończył się w grudniu 2014 roku do dyspozycji Klienta PLK przekazaliśmy cały zakres EPM, Hurtownię Danych wraz z możliwymi do wygenerowania raportami. Dodatkowo przeprowadziliśmy również szkolenia  dla kilkuset osób dedykowanych do pracy z dostarczonymi systemami -- powiedział Grzegorz Urbanowicz - Konsultant w Zespole Analiz Biznesowych. 

 


dostarczył infoWire.pl
Źródło: 2mgroup

infoWire.pl

Czytaj także