Światowi specjaliści już wkrótce w Poznaniu

Światowi specjaliści już wkrótce w  Poznaniu

Dodano:   /  Zmieniono: 

Eksperci z Włoch, Belgii, Stanów Zjednoczonych, Francji, Norwegii, Szwecji, Islandii i Litwy już za miesiąc odwiedzą Poznań, by wspólnie dyskutować o przyszłości sektora energetycznego. Łącznie organizatorzy spodziewają się 42 specjalistów z Polski i z zagranicy. Przedstawiamy gości Kongresu Energi@21.

Kierunek - Francja

Iana Dreyer jest ekonomistką i dziennikarką specjalizującą się w tematyce polityki handlowej i energetycznej. Pisze o europejskim bezpieczeństwie energetycznym. - Temat bezpieczeństwa energetycznego wspiął się wysoko na liście unijnych priorytetów w ciągu ostatniej dekady. Pierwszym celem Unii Europejskiej jest zmniejszenie uzależnienia poszczególnych państw członkowskich od pojedynczych źródeł dostaw - mówi założycielka serwis borderlex.eu, zajmującego się analizami i informacjami dotyczącymi europejskiej polityki handlowej.

Ute Dubois jest profesorem ekonomii na ISG International Business School w Paryżu. Obecnie koncentruje się na badaniach nad społecznymi zagadnieniami związanymi ze zużyciem energii. Szczególną uwagę poświęca zjawiskom ,,fuel poverty" i przystępności cen energii w Europie oraz dostępowi do energii w Afryce.

Yannick Perez to doktor ekonomii Uniwersytetu La Sorbonne. Od 2008 roku jest głównym doradcą ekonomicznym Loyola de Palacio Chair w zakresie europejskiej polityki energetycznej. W 2012 roku dołączył jako Senior Research Fellow do zespołu Armand Peugeot Chair, prowadzącego badania nad rozwojem motoryzacji zasilanej energią elektryczną.

Specjaliści z Półwyspu Apenińskiego

Włochy w Poznaniu reprezentować będą Giovanni De Santi i Giacomo Calzolari.

De Santi to dyrektor Instytutu Energii i Transportu przy Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (WCB), w którym pracuje od 1985 roku. Bada sprawy zarządzania projektami oraz grupami ekspertów w dziedzinie energii, transportu, inżynierii mechanicznej i jądrowej, nauki o środowisku i zarządzania. W 2007 roku został mianowany na stanowisko dyrektora Instytutu Energii WCB działającego zarówno w Petten (Holandia) jak i Isprze (Włochy).

Z kolei Giacomo Calzolari jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie w Bolonii. Kieruje programem International BA of Economics and Finance, prowadzonym w ramach Centre for Economic Policy Research w Londynie. Jest m.in. laureatem nagrody Young Economist Award, przyznawanej przez European Economic Association.

Amerykanie w Poznaniu

Swoją reprezentację w osobach Petera Fox-Pennera i Marka Jamisona będą miały Stany Zjednoczone.

Peter Fox-Penner jest doradcą wykonawczym i uznanym na arenie międzynarodowej autorytetem w kwestiach energetycznych i elektroenergetycznych. Jest dyrektorem The Brattle Group, wiodącej firmy konsultingowej specjalizującej się w doradztwie gospodarczym. Jego specjalizacją jest polityka dotycząca rynku energii elektrycznej i jego regulacji.

Z kolei Mark Jamison to dyrektor i profesor Public Utility Research Center (PURC) na University of Florida. Prowadzi międzynarodowe badania z zakresu wzajemnego wpływu między biznesem a polityką. Kieruje Międzynarodowym Programem Szkoleń PURD Banku Światowego, dotyczącym strategii firm użyteczności publicznej i regulacji ich działalności.

Silna reprezentacja z krajów Beneluxu

Przedstawicielami krajów Beneluxu na Kongresie Energi@21 będą Belgowie Jean-Arnold Vinois i Pierre Regibeau oraz John Sinner z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) w Luksemburgu.

Vinois przez 15 lat pracy w Komisji Europejskiej zajmował stanowiska kierownicze w obszarach transportu i połączeń transeuropejskich. Pełnił też funkcję dyrektora w Directorate General for Energy, odpowiedzialnego za wewnętrzny rynek energii elektrycznej i gazu. W 2014 roku został doradcą w zakresie europejskiej polityki energetycznej w Institut Jacques Delors Notre Europe.

Pierre Regibeau to wiceprezes Charles River Associates. Specjalizuje się w zakresie organizacji przemysłowej, prawa, ekonomii i biznesu międzynarodowego. Pracował przy licznych sprawach z zakresu fuzji i postępowań antymonopolowych dla Komisji Europejskiej oraz urzędów nadzorujących kwestie konkurencji na poszczególnych rynkach narodowych.

Z kolei John Sinner, w ramach swojej pracy w Departamencie Energii EIB, zajmuje się ekonomiczną oceną inwestycji w infrastrukturę energetyczną oraz ogólnymi analizami i kwerendą na temat rynku energetycznego, wspierającymi bieżącą działalność i politykę Banku.

Skandynawscy eksperci

Na Kongresie Energi@21 pojawią się eksperci ze Szwecji, Norwegii i Islandii.

Reprezentant Trzech Koron to Orjan Brinkman. Jest członkiem grupy doradczej ds. konsumentów, działającej przy szwedzkiej Board of Agriculture oraz zespołu doradców przy Chemicals Agency. Zasiada w grupie tematycznej ds. równości w European Social Fund (ESF). Od 2012 roku pełni funkcję prezesa UNICUM - Design for All oraz fundacji uczelni w Väddö Södertörn.

Z Norwegii do Poznania przyjedzie Atle Midttun, profesor w Department of Innovation and Economic Organisation na Norwegian Business School. Jest jednym z dyrektorów ośrodków badawczych prowadzonych przez NBS: The Centre for Energy and Environment oraz The Centre for Corporate Responsibility.

Fridrik Larsen z Islandii jest prezesem Larsen Energy Branding (LEB), która doradza sprzedawcom energii elektrycznej w zakresie brandingu produktowego i korporacyjnego. Jak podkreśla: - Głównym wyzwaniem dla menedżerów firm energetycznych staje się sprawne i efektywne zarządzanie nimi w nowych, wymagających okolicznościach. Aby to zrobić muszą oni pamiętać o podstawowych zasadach marketingu.

Kierunek - kraje sąsiedzkie

Swojego przedstawiciela na Kongresie Energi@21 będzie mieć także Litwa. Dalius Misi?nas jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym grupy energetycznej Lietuvos Energija, jednej z największych firm energetycznych na obszarze państw bałtyckich. Jest także Członkiem Rady Dyrektorów stowarzyszenia Eurelectric oraz Prezesem Nacionalin? Lietuvos Elektros Asociacija.

Z Berlina do Poznania przyjedzie Karsten Neuhoff, który kieruje Departamentem Polityki Klimatycznej w Niemieckim Instytucie Badań nad Gospodarką (DIW Berlin). Jest profesorem na Politechnice w Berlinie, gdzie zajmuje się kwestiami polityki energetycznej i klimatycznej. Wcześniej pracował na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Cambridge, prowadząc projekty dotyczące przyszłości systemu energetycznego w Wielkiej Brytanii.

Informacje o wszystkich 42 prelegentach: www.energy21.pl/prelegenci/

Międzynarodowy Kongres Naukowo-Przemysłowy Energi@21 ,,Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne" odbędzie się w Poznaniu w dniach 26-27 maja 2015 roku jako przedsięwzięcie towarzyszące Międzynarodowym Targom Energetyki ,,Expopower". Jest imprezą z limitowaną liczbą miejsc.  

Dziennikarzy zainteresowanych udziałem w Kongresie prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej redakcji, numer telefonu kontaktowego i adres e-mail. Powyższe dane należy przesłać na adres Biura Prasowego Kongresu do 22 maja 2015 roku. Aktualne informacje publikowane są na stronie internetowej www.energy21.pl oraz na Twitterze: @Energy21Poznan


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Enea

infoWire.pl

Czytaj także